Sti kort

Gribskov Kommunes Gis-kort over stier i Ramløse

Lidt om stierne

Ramløse er forbundet af cykelstier (røde) langs Frederiksværkvej fra Bækkebro til Helsinge. Derudover findes der en cykelsti langgs Arresø fra Ramløse til Bækkegårdsudstykningen. Fra Skærød er der cykelsti til Bjørnehøjskolen i Annisse Nord.

Der findes flere primitive stier /trampestier (grønne). Det længste sammenhængende stiforløb udgår fra Forsamlingshuset. Ruten går over Attehøjene, hvorfra der er udsigt til Kullen og til Arresø. Stien går videre over Ellemose og Holløse Bredning til Oldtidsvejen. Derfra går den over Tibirke Bakker, gennem Tisvilde Hegn, langs Arresø, gennem Ramløse og tilbage til Forsamlingshuset. 

En anden sti, som fremgår af kortet, følger en markvej fra Præstegårdsforpagterboligen til kanten af Ellemosen. Her er der opsat borde bænke. Evt. affald tager man med sig.  

En skolesti (orange) går fra cykelstien fra Bækkegårdsudstykning, hvor den slutter i Ramløse og langs gadekæret til Ramløse skole.

Naturstyrelsens sti (fremgår ikke af kortet) går langs kystlinien fra istiden langs Arresø fra Ramløse Bådehavn og til Rønnekildevej. Ca. midvejs er der en raste- og bålplads med bålsted samt borde og bænke. Derfra kan man gå ad Rønnekildevej, Bakkevej og Præstevej tilbage til Ramløse. 

Der går endvidere en sti fra Rastepladsen ved Arresø ved Præstevej ud for Sandbjerggård. Den går langs Præstevej til Arresøhøj. Derfra går den foran Arresøhøj og frem til Ramløse Bakker.

Endelig er der ryddet en trampesti i vandkanten fra Bækkegårdsudstykningen nedenfor cykelstien frem til hvor cykelstien drejer væk fra Arresø og mod Ramløse