Victor Isbrand

Udsnit af maleri af Victor Isbrand

Ramløse - en attraktion i sig selv

Jeg vil påstå, at Ramløse i sig selv er en attraktion. Det er et helstøbt lokalsamfund med en høj grad af sammenhold, hvor indbyggerne lever med i byens liv og bidrager til de mange forskellige aktiviteter i byen, som også har et rigt foreningsliv. Ydermere er byen højt placeret midt i og med udsigt over Arresø og et enestående landskab bestående af agerland, mose og skov.

Naturoplevelser

Naturoplevelserne står i kø lige udenfor havelågen, lige fra sejl- og kanoture på Arresø til cykelture langs stierne og gå- eller løbeture i Tisvilde Hegn, samt langs stier og markveje rundt i landskabet. Om vinteren er der muligheder for isbådssejlads og skøjteløb på Arresø.

Ramløse Kirke

Kirken er bestemt et besøg værd. Dens historie går tilbage til det 12. århundrede. Altertavlen er malet af Christen Købke. Han anses for at være en af vore største guldaldermalere, og det er den eneste altertavle, der findes fra hans hånd. Antependiet og altertæppet er tegnet af Meta Vagn Holmboe og vævet af Risse Berntsen. En glasmosaik i kirken og kapellet er ligeledes skabt af Meta Vagn Holmboe. Læs mere her.

Ramløse som Kulturkraftcenter

Ramløse var engang et kulturelt kraftfelt, hvor kulturpersonligheder gik ind og ud af hinandens huse, mødtes, lagde planer, diskuterede og festede. Det være sig forfattere som Johannes V. Jensen, Peter Tutein og Ludvig Holstein og malerne Julius Poulsen, Kai Nielsen, Herman Wedel og Kristian Møhl mfl. Karl Kristian Møhl (1876-1962) ligger begravet op ad Kirkegårdsmuren, ikke langt fra Jørgen Thomsen og Erik Sievert.

Denne tradition videreføres ved Kunstudvalgets skiftende udstillinger i Sognelængen i løbet at året. Herover findes der i byen og området Atelier Witt med malerskole, Galleri Tibirke og GeoArt med galleri, smykker, kunsthåndvværk m.m.

Idrætshal, Mølle, Gadekær og Havn

I byens idrætshal kan men deltage i en lang række aktiviteter og idrætsgrene. Den smukke, gamle hollandske mølle holder mølledage m.m., og i Ramløse Havn kan man deltage i sejlklubbens eller kanoklubbens aktiviteter. Byens nyrestaurerede gadekær indbyder til en pause for hele familien.

Ramløse Skatten

Ramloese skatten

Ramløse-skatten blev nedgravet af en lokal stormand på Gorm den Gamles tid i kanten af en ældre gravhøj fra bronzealderen og blev fundet i 1994.

Skatten har fået fornyet aktualitet i de seneste år, hvor intensive detektorundersøgelser omkring Ramløse har vist, at skatten langtfra er det eneste eksempel på aktivitet i vikingetiden.

Den består af hele og opklippede arabiske sølvmønter samt en lang række hele og ituklippede smykker af sølv og guld importeret fra fjerne lande mod øst. Skatten fortæller om en tid før møntøkonomien, hvor betaling på handelspladserne foregik med afvejet sølv, og skattens genstande tegner navnlig et billede af et utroligt bredt internationalt kontaktnet.

Ramløse-skatten kan ses på Gilleleje Museum. Foto: Gilleleje Museum.