I Ramløse har vi skole- og pasningstilbud til børn i alderen 0 - 13 år. Dagplejer, Ramløse Børnehus, skolen og FO arbejder sammen om at skabe et attraktivt børnemiljø i vores nærmiljø.

Efter at Skolen blev selvstændig 1.8.2017, har vi sat skub i udviklingen med at skabe et endnu mere attraktivt miljø, hvor samarbejde og inddragelse af lokalsamfundet er nøgleord. Vi har fået udarbejdet et fælles logo for skole og børnehus:

RamloseSkoleLogo

Der er igangsat forskellige samarbejdsinitiativer, som skal skabe et trygt og lærerigt miljø for alle børn på matriklen. Vi har også Gribskov Specialbørnehave, samt specialtilbuddet ”Skolehuset” på matriklen, og prøver at skabe en kobling mellem det specialpædagogiske og det almene miljø. Dette er en klar fordel for begge parter, og samtidig giver det også børnene en stor grad af tolerance og rummelighed.