hist høj ramløsevejDen ældste tid

Egnens tidligste bopladser stammer fra stenalderen. Gravpladser og redskaber fra den tid er fundet i så store mængder, at vi med sikkerhed kan sige, at området var beboet allerede dengang. Det var i den såkaldte ærtebøllekultur, som indledtes omkring 3900 f.v.t.

Men det landskab, de levede i, var helt anderledes end det, vi ser i dag. De levede langs bredderne af et sund – Karsemosesund – som var salt, og som åbnede sig fra Kattegat og videre ind over Sandet, Karsemosen og Melby Overdrev; sundet dækkede tillige den nuværende Arresø. Senere landhævninger bevirkede, at sundet blev til en egentlig fjord, Arrefjord. Men allerede i slutningen af bronzealderen mener man, at vandet i Arresø var blevet fersk, da fortsatte landhævninger afskar forbindelsen til Kattegat. Der fandtes godt nok en større å – Byddinge å – som ledte overskydende vand fra søen og ud i havet i nord.

hist paalstavBronzealderhøjene

De fantastiske ”kæmpehøje”, vi kender fra bronzealderen, kan ses overalt. De flotteste har fået navne som Handskehøj, Eghøj, Hyrdehøj. Luftfotos viser, at der bare i den oprindelige bykerne i Ramløse har ligger et dusin af disse gravhøje. Hovedparten er i dag pløjet væk, men enkelte ses endnu. Gravfund og detektor-søgninger har bragt flere skatte, smukke våben og prydgenstande frem fra denne tid.

Den berømteste skat blev fundet på markerne umiddelbart øst for byen. Den stammer fra sen jernalder. Ramløseskatten blev den kaldt; den kan i dag ses på museet i Gilleleje. Skatten bestod af 454 genstande, en del af guld, men de fleste af sølv. Der var mønter, dele af mønter, balancevægte og lodder.

Landsbyen Ramløse omkring vikingetiden
Egnen omkring Arresø er meget frugtbar. Det gælder særligt jorderne langs søens nordøstlige bredder. I et bredt bælte fra Annisse op over Ramløse og videre nordpå mod Ørby og Vejby er udbyttet fra markerne helt i top. Det har gennem tiden betydet en relativ tæt bebyggelse. I dette område har man gjort mange møntfund fra sen jernalder og vikingetid. Der er bl.a. tale om romerske og frankiske mønter. Ligeledes er både smykker, våbendele og hverdagsredskaber dukket op af mulden. Det vidner om et rigt samfund, som også handlede med folk langvejs fra. Ramløse har været et velorganiseret og rigt bysamfund på den tid, hvor vikingetiden gled over i middelalderen.