moelle belystKort om møllens historie

Ramløse fik sin første mølle i 1882, da gårdejer Lars Jensen, Møllebjerggaard, anlagde en 'hollændermølle' nord for landsbyen. Denne mølle brændte ned til grunden i 1908. Samme år opførtes den nuværende mølle.

Møllen startede som en mølle, der malede mel. Siden blev den ombygget til at trække et savværk. Den blev udkonkurreret af først en dampmaskine og siden af dieselmotor og elmotor. Det sidste år Ramløse Mølle formalede korn var i 1937, hvorefter mølleriet blev helt opgivet.

Kværn og valse blev solgt, og der blev i møllebygningen installeret maskiner til emballagefabrikation. I de følgende 30 år blev møllen nødtørftigt vedligeholdt og fandt øvrigt ingen egentlig anvendelse.

1973 opstår en historisk bevidsthed og interesse for 'Ramløses vartegn'. Derfor nedsatte Ramløse Borgerforening et mølleudvalg, som gennem en indsamling financierede en istandsættelse af møllen.

Helsinge Kommune købte møllen 1979 og i 1984 blev den indviet som et arbejdende museum sammen med Håndværkermuseet.

Mølleforeningen

Ramløse Mølleforening blev stiftet den 10. april 1984. Den har til formål at fremme bestræbelserne for at bevare og levendegøre Ramløse Mølle.

Ud over de mange publikumsrettede arrangementer, sørger foreningen for vedligeholdelse af møllen. Det samarbejder den med Gribskov Kommune om. Derudover samarbejder den med Museum Nordsjælland. Foreningen søger også at indsamle, bevare og udstille genstande og arkivalier, der kan belyse møllens og mølleriets historie.