Børnenes Haver i Ramløse er nu en realitet.

Frivillige begyndte i begyndelsen af august at rydde jordstykket ved nyttehaverne langs Præstevej, og dette arbejde vil fortsætte henover efteråret med rydning, fræsning og jordforbedring.

Der vil blive ryddet for buskads og græs, fældet træer og lavet "rum" af det eksisterende levende hegn. Til foråret vil jordstykket skulle danne rammen om undervisning i havebrug, biologi, natur/teknik, madlavning m.m. primært for skolens 4. klasser, men alle børn på skolen kan bruge Børnenes Haver som læringsmiljø for undervisningen.

Børnene på 4. klassetrin vil få konkret undervisning i havebrug i to timer ugentligt i havesæsonen. I vinterhalvåret vil der blive lavet haveplaner og undervist i mere teoretiske forhold som kan relateres til havebrug og naturens kredsløb, som nemt kan flettes ind i den konkrete planlægning og undervisning som ved faglærere foregår vedrørende Børnenes Haver.

Der er tilknyttet en gartner til Børnenes Haver, som vil være i haven de to timer ugentligt sammen med børnene. Desuden følger der en faglærer med i haverne, således at der er optimal støtte omkring aktiviteterne i haverne.

Grundejerforeningen Møllehøj har stillet arealet, som Børnenes Haver ligger på, gratis til rådighed.

I løbet af foråret håber initiativtagerne bag Børnenes Haver at indgå et samarbejde med Baunehøj Vandværk omkring installering af vand til haverne.

Desuden bliver der søgt om sponsorater hos relevante lokale virksomheder om sponsorering af frø, kartofler, maskinkraft osv.

Børnenes Haver skal tilmeldes "Giftfri Have", som er et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening og foreningen Praktisk Økologi.

Desuden håber vi med tiden at Børnenes Haver vil kunne bidrage til skolens madlavningsundervisning med f.eks. krydderurter og kartofler, således at børnene oplever selv at gå ud og høste deres grøntsager til madlavningsundervisningen i skolekøkkenet.

På denne måde vil man pædagogisk og læringsmæssigt komme hele vejen rundt, og knytte en fin sløjfe på rammen for læring i Børnenes Haver, som et glimrende eksempel på hvordan læringsreformen kan implementeres i den danske folkeskole.

Borgere og forældre til børn på skolen, vil ind imellem blive inviteret til f.eks. smagsprøver på forskelligt i Børnenes Haver, så børnene får lejlighed til at vise deres urtehaver frem og blive endnu mere stolte af deres afgrøder.

Vi håber at kunne invitere til "gardenwarming" til foråret, hvilket vil blive annonceret i Guiden og på facebook samt på skolens intranet.

Børnenes Haver er et samarbejde mellem frivillige i Ramløse, samlet af Naturgruppen i Ramløse, og Nordstjerneskolen i Ramløse.

Børnenes Haver har en facebook side, som løbende opdateres: 

https://www.facebook.com/pages/B%C3%B8rnenes-Haver-i-Raml%C3%B8se/422158214634238?fref=ts