Ramløse Skole

I Ramløse ligger en attraktiv skole, hvor børn kan gå de første syv skoleår. Fra 7. klasse samles alle elever på Nordstjerneskolen, hvor der dannes nye klasser med forskellige linjer. Vi arbejder meget med at skabe gode overgange. Både fra børnehave til skolen, og fra 6. klasse og videre til Nordstjerneskolen.

Derudover har vi et af Gribskov Kommunes specialpædagogiske skoletilbud, Skolehuset, som er skole- og fritidstilbud for børn med særlige udfordringer inden for autismespektret.

Børnene går i aldersopdelte klasser i både indskoling og på mellemtrinet. Indskolingen har en selvstændig blok, hvor der er rigtig gode klasselokaler, samt et stort fællesrum, hvor der laves samlinger. Der er udgang fra alle lokaler til legeplads. På mellemtrinet går vores 3.-6. klasser, og de har også en selvstændig blok, hvor der også er udgang til udearealer. Generelt er bygningerne indbydende og meget fine rammer om børnenes læring. Vi har opdaterede faglokaler, som bliver brugt rigtig meget, både i skoletiden, men også af FO om eftermiddagen. Vi har et fint PLC (Pædagogisk Lærings Center), hvor børnene kan låne bøger, men vi kan også trække på flere fagligheder, som kan understøtte børnenes læring på forskellige måder.