skole 01

Ramløse Skole er en folkeskole med elever fra 0.-6.klasse. Skolen har en lang historie og er nyligt blevet reetableret som selvstændig skole efter i 4 år at have været en afdeling under Nordstjerneskolen.

Skolen ligger i naturskønne omgivelser tæt på sø og skov i Gribskov Kommune i Nordsjælland. Skolen er stærk forankret i lokalsamfundet og har et udvidet samarbejde med de mange foreninger, som findes i byen.

Skolens værdier; tryghed, kreativitet og trivsel afspejles i det daglig pædagogiske arbejde på skolen.

Med kompetente og dygtige lærere og pædagoger ønsker vi at gøre vores elever så dygtige, de kan, både fagligt og socialt – og vi gør det i et tæt samarbejde med forældrene, der kender deres barn bedst.

Vores udgangspunkt er, at børn er forskellige og lærer forskelligt, uden at vi går på kompromis med, at skolen er et fælles sted, og at individualitet først er noget værd, når man kan dele den med andre.

Det er ambitionen, at alle elever har et godt skoleliv og samtidig rustes til livet efter skolen både fagligt, personligt og socialt.

Vi er optaget af at sikre de gode overgange: det gælder overgange fra børnehave til skole, fra indskoling til mellemtrin og videre i udskolingen på Bjørnehøjskolen i Anisse.

På skolen findes desuden et kommunalt specialtilbud: Skolehuset. Målgruppen er børn med kognitive vanskeligheder og udfordringer inden for autismespektrum forstyrrelser. Tilbuddet rummer 18 børn. Børnene visiteres til tilbuddet gennem det kommunale visitationsudvalg.