fo 01

Ramløse FO, Ramløse Skoles fritidsordning, er et tilbud til børn fra 0-5.klasse. FOen er beliggende på skolens matrikel og har egne lokaler i en af skolens blokke. I forbindelse med FOen er der en nyetableret legeplads, ligesom børnene i FO har adgang til bålplads, gymnastiksal og skolen faglokaler.

Skolen er én enhed bestående af en undervisnings- og en fritidsdel. FOens pædagogiske personale læser også timer i skolen. FOen er således en integreret del af skolen, hvor lærere og pædagoger samarbejder omkring børnene gennem hele skoleforløbet. Samarbejdet tager udgangspunkt i at udnytte de forskellige faglige indgangsvinkler og særlige kompetenceområder, der knytter sig hertil, så der sikres et helhedsorienteret syn på barnet.

I en hverdag præget af mange voksenorganiserede aktiviteter er det vigtigt, at FO’en også giver plads til, at børnene selv kan finde på og organisere lege og aktiviteter i trygge rammer.

Derfor bygger kulturen i FO i udbredt grad på børnenes medindflydelse på valg af aktiviteter.

Der holdes jævnligt børnemøder, hvor aktiviteter fastlægges, og større eller mindre emner fra den almindelige hverdag drøftes.