Kom til borgermøde og bliv klogere på separatkloakering, når Gribskov Kommune og Gribskov Forsyning A/S inviterer til oplæg og dialog.

Er du en af de borgere, der kan blive berørt af det kommende projekt om separatkloakering i Ramløse? Så inviterer Gribskov Kommune og Gribskov Forsyning til borgermøde i Ramløsehallen onsdag den 30. november kl. 19.

Hvorfor separatkloakering?

Det er ikke nogen hemmelighed, at kloakeringen er et problem i Ramløse. Dels er det tydeligt pga. de tilbagevendende oversvømmelser med spildevand på terræn i forbindelse med kraftige regnskyl. Og dels er det en kendt sag, at Arresø samt moserne ved Ramløse Søkrog forurenes, når der sker overløb af urenset spildevand ved kraftige regnskyl.

Gribskov Forsyning A/S har set på, hvordan de to udfordringer bliver løst bedst muligt – og mest økonomisk fordelagtigt.

Hvad er separatkloakering?

Når der skal etableres separatkloakering, betyder det, at spildevandet fra de enkelte ejendomme adskilles i to separate systemer – et for spildevand og et for regnvand. Grundejer skal etablere ledningerne indenfor skel, mens Gribskov Forsyning A/S skal etablere en ekstra ledning frem til skel og endvidere håndtere den videre afledning af spildevandet til renseanlæg og regnvandet til Arresø.

Program for borgermøde

På Borgermødet vil Gribskov Forsyning A/S fortælle om de miljø- og forsyningsmæssige begrundelser for separatkloakering. Her kan du også høre meget mere om de tekniske og økonomiske løsninger, og hvad det betyder for de berørte husstande. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål. Forsyningen har allerede modtaget flere spørgsmål vedrørende projektet, som oplægsholderne bestræber sig på at besvare på mødet.
Formand for Klima, Teknik og Miljø i Gribskov Kommune, Brian Lyck Jørgensen, dirigerer mødet.

Mødet afholdes den 30. november i Ramløsehallen, Kirsebærvej 21, 3200 Helsinge.

Program for borgermødet

 Kl. 19:00           Velkomst
  v. Brian Lyck Jørgensen, formand for Klima, Teknik og Miljø i Gribskov Kommune
   
 Kl. 19:15 Projekt og overordnet tidsplan
  v. Pernille Søndergaard, formand for bestyrelsen i Gribskov Forsyning
   
 Kl. 19:25 Baggrunden for at separatkloakere
  v. Mette Therkildsen, direktør for Gribskov Forsyning
   
Kl. 19:40 Pause
   
Kl. 19:55 Separatkloakering giver miljø- og forsyningssikkerhed
  v. Jakob Hamburger Hansen, COWI
   
Kl. 20:25 Hvordan foregår separatkloakering rent teknisk og praktisk?
  Og hvad betyder det for borgernes økonomi?
  v. Thomas Jakobsen, anlægschef i Gribskov Forsyning
   
Kl. 20:55 Spørgsmål
   
  Afrunding v. Brian Lyck Jørgensen