Ramløse Forsamlingshus afholder Ekstraordinær generalforsamling mandag d. 4. april kl.: 19:00
 
forsamlingshuset
Dagsordenen
1. Valg af dirigent.
2. Dirigentens udpegning af protokolfører og evt. stemmetællere.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Orientering om bestyrelsens budget.
5. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
6. Eventuelt.