Der er ordinær generalforsamling i foreningen Ramløse Guiden tirsdag den 17. august kl. 20 i Sognelængen. Traditionen tro afholdes lokalrådets generalforsamling samme dag og sted kl. 19

t generalforsamling 2

Årets ordinære generalforsamling i Ramløse Guiden skulle under normale omstændigheder have været afholdt inden udgangen af marts måned, men som følge af de gældende Corona-restriktioner var det nødvendigt at aflyse og udskyde generalforsamlingen.

I takt med at restriktionerne gradvist bliver lempet, tør vi nu godt indkalde til ordinær generalforsamling i Ramløse Guiden tirsdag den 17. august 2021 kl. 20:00 i Sognelængen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år
 3. Regnskabet og budget fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand på lige år
  1.  Formandsposten er ikke på valg i 2021.
 7. Valg af kasserer på ulige år
  1. Kassererposten er på valg. Gitte Løve Hinrich genopstiller.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. To vælges på lige år og én på ulige år.
  1. Bestyrelsesmedlem Sanne Kirchmann er på valg og genopstiller.
 9. Valg af to suppleanter, der vælges hvert år.
  1. Suppleant Dorrit Bamberger er på valg og genopstiller.
  2. En tom suppleantpost er på valg.
 10. Valg af to revisorer på skift hvert år.
  1. Revisor William Grahn er på valg.
 11. Eventuelt