Lokalrådet arbejder for hele Ramløse - overfor kommunen og i forbindelse med en række initiativer til glæde for byen

lokalraad 02

Nogen spørger måske hvad er Ramløse Lokalråd, og hvad laver de? Laver de noget?

Lokalrådet er et fællesorgan for alle personer bosiddende i Ramløse sogn. Lokalrådet er en af kommunen godkendt forening, består af repræsentanter for Kirken, Skolen, RIF og Forsamlingshus, og et antal generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Lokalrådet er i alle almene forhold vedrørende Ramløseområdet rådgivende over for kommunen. Lokalrådet kan også selv tage initiativer til forbedring af forholdene for borgerne i området, bl.a. på miljømæssige, tekniske, kulturelle og sociale områder.

Hvad betyder det så helt konkret? Læs videre nedenfor hvor nogle fokuspunkter og aktiviteter er beskrevet.

Ramløse Skole

Noget særligt i Ramløse er at Lokalrådet har en plads i Ramløse Skoles bestyrelse. Så vidt vi ved, er vi det eneste lokalsamfund der har den ordning i Gribskov Kommune, og kom på plads i forbindelse med Lokalrådets meget aktive rolle i forbindelse med løsrivelse af Ramløse Skole fra Nordstjerneskolen i 2017.

Lokalrådet er godt tilfreds med udviklingen Ramløse Skole har gennemgået efter den genvundne selvstændighed. Elevtallet er stabilt, stort set de børn der går ud af Ramløse Børnehus starter i Ramløse Skole, og i det hele taget er der normalt mange fælles aktiviteter på matriklen. Når ikke lige COVID-19 driller.

Senest har Ramløse Lokalråd og Skolebestyrelsen sammen indgivet høringssvar til støtte for Ramløse Børnehus der ønskede at beholde lokal ledelse på matriklen og ikke overgå til distriktledelse som der var udsigt til.

Nyt: Velkommen til Ramløse arrangement

Som noget nyt afholder Ramløse Mølleforening og Lokalråd i samarbejde et lille arrangement for tilflyttere på Ramløse Mølle. Sammen vil vi byde på en kop kaffe/the og saft og en møllebolle til tilflyttere til byen, og der er mulighed for at høre om hvad Ramløse nu er for en størrelse og hvad der sker her.

Arrangementet afholdes søndag den 15. august kl. 10.00 til 12.00. Alle tilflyttere er meget velkomne.

Kløverstier

Ved Ramløse Hallen står tæt på flagstangen en sort pæl. Her kan man se oversigt over Kløverstierne, og tage en folder. Alle Kløverstiruter udgår og ender her. De 4 ruter er hhv. Grøn 2,5 km, Blå 5 km, Rød 7,5 km og Sort 12 km.

Alle stier er egnede til gang/løb og kun den røde til cykel. Et større kort kan ses i infoskabet ved Netto. Her i foråret har vi opfrisket markeringen af den sorte kløversti og håber mange vil nyde turen - prøv dem.

Flag allé:

Lokalrådet står også for koordinering af flag allé, opsætning og nedtagning. Flag alleen bruges til at fejre ”os selv i Ramløse”, så konfirmander, studenter, brudepar, første skoledag, og hvad vi ellers har af arrangementer i byen. Vi har enkelte frivillige der hjælper lokalrådet, stor tak til jer.

Lokalforeningsråd

Lokalrådet er repræsenteret i Lokalforeningsrådet – et formaliseret samarbejde mellem lokalråd, borgerforeninger, bylaug, m.fl. i Gribskov Kommune.

Lokalforeningsrådet har blandt andet stået bag underskiftsindsamling for borgerdrevet forslag om udarbejdelse af Masteplan for Gribskov Kommune. Det er første gang Gribskov byråd skal tage stilling til et forslag stillet af borgere. Det bliver spændende at følge.

Lokalforeningsådet har også givet forslag til stiplan for Gribskov kommune som bliver behandlet senere.