Endelig sammen igen!

skolen 02

Så er vi endelig tilbage alle klasser og personale. Det er skønt at hele skolen igen summer af liv alle vegne. D. 10 maj var vi samlet ved flagstangen til at fejre 1. forårsdag. Simon og Lykke fra 2.3r hejste flaget, mens alle (børnehave, specialbørnehave, vuggestue, skolehuset og almen klasserne sang).

En skøn dag, hvor vi rigtig kunne mærke at alle var tilbage og at det stærke fællesskab lever - selvom vi fortsat skal være opdelt i klasser og stuer etc.

Vi har fået ansat ny afdelingsleder på skolen, som starter onsdag d. 2.6.21. Hun hedder Marie Yde Kielberg, og bliver bl.a. ansvarlig for udvikling af FOen sammen med personalet. Vi vil i næste nummer at Guiden præsentere Marie yderligere.

Stafet for Livet

Vi vil i år deltage i ”Stafet for livet” med alle skolens elever. Alle elever tilmeldes stafet for livet, og skal så d. 11.6 deltage i en motionsdag, hvor vi vil udfordre eleverne fysisk på mange forskellige måder.

10.6 vil vi forsøge at få optaget en film om skole og børnehus, som viser de mange gode ting der også eksisterer i lokalområdet, som gør livet på vores matrikel rigtig god og inspirerende for alle. Der vil blive optaget på skole, børnehave, Møllen, området omkring hallen og ved havnen. Det er kommet i stand ved at flere af vores samarbejdspartnere har givet et beløb, for at filmen kunne realiseres. Skønt endnu engang at få bekræftet det store engagement, der hersker for at få synliggjort alle de gode ting der eksisterer i Ramløse. Vi glæder os til at vise jer det færdige resultat, som vil blive delt på alle de lokale platforme.

Vores Mini FO startede op lige efter påskeferien, og er nu faldet godt til i FOens rammer. De har et afvekslende program med kreative og skoleforberedende forløb. Derudover har de også skulle vænne sig til et liv ”udenfor hegnet” og sammen med de store børn fra skolen. Det har de alle klaret flot, og har været fint understøttet af det tætte samarbejde mellem personalet i FO/skole og børnehus, som har sikret en tryg og fin overgang.

Vi oplever lige nu en stor glæde og begejstring for at være en del af fællesskabet på skolen igen, som vi forsøger at forstærke gennem mange trivselsfremmende aktiviteter. Samtidig er der også højsæson for faglige test og trivselsmålinger. Vi er spændte på at se resultaterne, men frygter også at der kommer et efterslæb på flere fronter efter et år, som igen har været meget udfordrende. Vi er dog overbeviste om at vi ved hvad der skal til for at genskabe både høj trivsel og god faglig udvikling, og vil stå på tæer for at nå så langt som muligt allerede i afslutningen af dette skoleår.