Som det har fremgået af bl.a. ramloseguiden.dk og Ramløseguidens Facebook gruppe 'Mit Ramløse' besluttede Ramløse Mølleforening at aflyse årets Høstmølle, som var planlagt afholdt søndag den 6. september fra kl. 13.00 til 16.00.

Årets sidste mølledage aflyses

Siden er udviklingen af COVID-19 desværre gået den forkerte vej, idet smittetrykket og antal smittede, syge og hospitalsindlagte er øget. Det har medført øgede restriktioner og krav fra myndighederne, bl.a. til arrangementer som fx mølledagene.

Mølleforeningen forventer ikke, at restriktionerne vil blive lempet de nærmeste par måneder, så vi har besluttet også at aflyse denne sæsons to sidste arrangementer, Efterårsmølle og Julemølle.

Rum og lokaler i Ramløse historiske mølle, gæstgiveri og håndværkermuseum er relativt små og med snævre passager. Derfor anser mølleforeningen ikke, at det vil være muligt og forsvarligt at gennemføre arrangementerne, herunder at overholde afstandskrav, de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder indretning af lokaler og udendørsarealer.

Det er med beklagelse, at mølleforeningen har set sig nødsaget til at foretage de nævnte aflysninger. Samtidig ser vi dog med optimisme frem til forhåbentlig at kunne byde publikum velkommen til mølledagene, sæson 2021.

Nye møllevinger

Som tidligere meddelt, får Ramløse Mølle - om alt går vel - nye vinger inden udgangen af i år. Som det fremgår af billederne arbejder møllebyggeren på sagen på sit værksted :-)

Foreningen regner med, at de nye vinger og 'krøjeværket' kan være færdigmonteret så betids, at den vinteroplyste mølle igen vil fremstå i fordums pragt og således, at Ramløse til sæson 2021 igen er en arbejdende mølle, hvor vingerne snurrer og der kan males mel.

mollen 02