Afslutning for vores ”gamle børn”

Midt i alt det her Coronahalløj og nedlukning, skulle vores ældste børn begynde i Mini-FO. På grund af diverse restriktioner, kunne det ikke lade sig gøre at holde en ordentlig afslutning for børnene som vi plejer.

Derfor var det ekstra herligt, at vi den 25. juni 2020, havde mulighed for at invitere alle vores ”gamle børn” til afslutning om formiddagen på legepladsen. Det blev en hyggelig og højtidelig ceremoni. Jette holdt tale for børnene og overrakte afgangsbeviser, lykkesten og T-shirts og hvert eneste barn fik sunget farvelsangen af alle deres børnehave- og vuggestuevenner.

Flere forældre var mødt op til højtideligheden og det var dejligt at få sagt ordentligt farvel til dem også. Dejligt at langt de fleste af børnene nu går i skole lige på den anden side af hegnet, så vi næsten hver dag kan hilse på børnene.

bornehuset 01

De "gamle børn" med deres afgangsbeviser... 

 

Vuggestue og børnehave flytter sammen

Vi er så heldige, at der er stor søgning til vores dejlige vuggestue. Faktisk så stor søgning, at vi er kommet i pladsmangel.

Derfor flytter vuggestuen i løbet af sommeren, over i ”Pyramiden”, hvor lokalerne er noget større. Samtidig flytter vores ældste børn over i ”Kastanjen”, hvor de får god plads at boltre sig på.

Denne flytning løser ikke kun et pladsproblem. Det giver samtidig en bedre sammenhæng for børnene, så de allerede fra vuggestuealderen, bliver vant til at møde børnehavepersonale, så overgangen fra vuggestue til børnehave, bliver mere glidende og let.

For personalet bliver samarbejdet tættere og det vil jo også komme børnene til gode. I forbindelse med flytningen, bliver der også lavet nogle ændringer af legepladsen, så den bliver ”vuggestueegnet”.

Vi glæder os meget til at byde velkommen i ”nye” omgivelser til august.