Faglig styrke og god trivsel...

Vi har fået afsluttet skoleåret på fineste vis, og siger farvel til et meget mærkeligt skoleår. Heldigvis fik alle elever lov til at vende tilbage og afslutte skoleåret på matriklen.

Vi fik taget fint afsked med 6.r som næste år skal starte i udskolingen på Bjørnehøjskolen. Der er blevet lavet 4 nye 7. klasser på Bjørnehøjskolen, som eleverne fra Ramløse er fordelt i.

Det har været en god proces, hvor personalet på Bjørnehøj har været gode til at invitere os ind i processerne med at få skabt nogle gode nye klasser.

Lige op til sommerferien var de nye klasser samlet til to brobygningsdage, og tilbagemeldingerne var, at det havde været nogle fine dage, og at eleverne glædede sig til opstarten. Mange elever fra 6.r har aftalt, at de vil cykle frem og tilbage sammen efter ferien, hvilket er en rigtig god ide, da der jo er fin cykelsti hele vejen.

Afslutningsshow

Sidste skoledag lavede 6.r et meget fint afslutningsshow, og fik taget fint afsked med Ramløse Skole. Alle elever var samlet i kantinen, men placeret corona venligt klassevis med god afstand.

Tak til eleverne i 6.r for jeres engagement i at få afsluttet skoleåret flot, og tak til alle forældre for et fint samarbejde. Held og lykke på Bjørnehøjskolen. Kig gerne forbi på skolen, hvis I savner os for meget…

skolen 01

6.r siger "pænt" farvel til deres lærere

Zoologisk have

I foråret har alle klasser også nået i Zoologisk Have efter at den blev genåbnet. Dejligt at opleve den glæde som børnene vender hjem med, når de har været på ture. Det både på ture i nærområdet eller lidt længere væk.

Vi prioriterer det højt at eleverne kommer på ture, da det både giver spændende faglige oplevelser, men også træner deres sociale samspil og styrker klassesammenholdet.

Mini-FO

Vi har evalueret vores Mini-FO, som jo startede i slutningen af april, hvor 15 ud af 16 skolestartere rykkede fra børnehaven og ind på FOen. Overordnet er det gået rigtig godt, og børnene har fået en tryg overgang, da vi havde lånt Kirsten med fra Børnehaven, så børnene kunne vænne sig til de nye omgivelser og voksne i trygt selskab med Kirsten.

Tak for hjælpen, Kirsten! Børnene har brugt spejderhytten ved hallen som base en del af ugen, og det virker til at det bliver en rigtig god gruppe, der efter sommerferien skal starte i 0.r.

Faglig styrke og god trivsel på skolen

Efter eleverne vendte tilbage til skolen har alle klasser været igennem årets faglige tests. Dem har vi evalueret i ugen efter eleverne gik på ferie, og lagt planer ud fra. Det er glædeligt at opleve at alle klasser har en positiv faglig udvikling, og at personalet har store ambitioner for hvordan vi kan rykke yderligere på den front i det kommende skoleår.

Vi har også fået resultatet af den nationale trivselsmåling, og her har vi fastholdt den gode trivsel i klasserne, som vi har oplevet de seneste år. Også her er der lagt planer for, hvordan vi kan skabe endnu bedre trivsel i det kommende skoleår.

Når vi siger farvel til et på mange måder anderledes skoleår, så er det med stor energi og lyst til at vende tilbage efter ferien, og fortsætte den fine udvikling, som vi oplever at skolen er inde i. Personalet og elever har i fællesskab med forældrene vist, at skolen i den grad er klar til at klare de udfordringer, som vi bliver mødt af.

Tak for i år til alle elever og forældre. Vi glæder os til at starte et nyt skoleår op igen den 10. august.