dialogmde 01

Ramløse havn rummer et væld af gode aktiviteter, og mange nyder godt at de muligheder som Arresø og de omkringliggende områder tilbyder. Den voksende interesse for området betyder, at der er behov for, at havnen udvikles så der bliver plads til alle.

Gribskov kommune ønsker, at vi i fællesskab finder ud af, hvordan vi kan udvikle Ramløse havn til gavn for alle, som benytter Arresø og havnens faciliteter.

Dialogmøde den 25. juni

Dialogmødet afholdes: Torsdag den 25. juni 2020 kl. 17.00-19.30 i Ramløse Hallen.

Indholdet på mødet bliver en blanding af oplæg og samtaler i mindre grupper. Under mødet bliver der serveret sandwich og vand.

Dialogmødet arrangeres af medarbejdere fra Idræt og Folkeoplysning, Teknik og Miljø, Byudvikling og Ejendomme, og på mødet vil udvalgte politikere deltage. Vi har brug for at alle tilmelder sig så vi sikrer, at deltagerantallet ikke overskrider forsamlingsforbuddet.

Tilmelding sker på https://gribskov.nemtilmeld.dk/ senest den 19. juni.