Det er 6 måneder siden sejl sæsonen sluttede. Når den første spæde varme kommer, higer alle sejlere for at komme ud på ’a hav’ – for Arresø Sejlklubs vedkommen - skønne Arresø.

sejlklubben 01

Klargøring af både

Flere benyttede det dejlige Påske vejr til at istandsætte deres båd, som står på Vinter pladsen, hvor bådene står på land.

Der blev skrabet, slebet og malet. Der var en fantastisk hyggelig stemning, hvor man ud over at arbejde, også hjalp og sparrede med hinanden for at få de bedste resultater. I denne sejlsæson fik flere både ny bundmaling end forrige år.

Arresø Sejlklub skal overholde myndighedernes bestemmelser med afstand og vi må sejle maks. 10 personer til en sejlads.

Vi ser frem til 8. juni 2020, hvor vi må være mere end 10 personer.

Ungdomsafdelingen er startet op

Deres både har også fået ny bundmaling og blevet rengjorte.

Lederen af ungdomsafdelingen havde talt med flere skoler og gymnasier om et samarbejde, hvor skoleeleverne kunne komme og prøve at sejle.

Desværre kunne disse planer og aftaler ikke blive gennemført, da skolerne lukkede.

Flydebro til kajakkerne

I disse dage er sejlklubbens bestyrelse i gang med at samarbejde med kajakkerne om flydebroer til kajakkerne. En lav flydebro vil være en stor hjælp, når man skal stige ind og ud af kajakkerne og vil især være en stor hjælp for nybegyndere – og de lidt ældre med stive lemmer.

Ramløse Havns fremtid

Som det fremgår af en anden artikel i Ramløse Guiden, er der dialog møde om Ramløse Havns fremtid. Mødet er mellem politiker og foreninger torsdag d. 25. juni 2020 kl. 17.00 – 19.00 i Arresø Sejlklubs klubhus.

Vi ser frem til et konstruktivt møde, hvor alle aspekter bliver belyst, så politikerne kan tage en beslutning.

Det er vigtigt for Arresø Sejlklub, at det er en helhedsløsning for området, som giver plads til flere foreninger i havnen. At kajakkerne kan få et pænt klubhus samt at havnen bevarer den idyl, som den har nu.

Prøvesejlads

Arresø Sejlklub byder alle velkommen, som har lyst til en prøvesejlads, for at finde ud af, om de er interesseret i at lære at sejle.

Ungdomsafdelingen har undervisning tirsdage fra kl. 16.00 – 18.00.

Kapsejladser foregår onsdage med start kl. 17.30 og torsdag med Start kl. 18.30.

Kom én time før og fortæl at du er interesseret i at være gast den dag.

Inspiration til en aften spadseretur: Gå ned i Ramløse Havn og se solen gå ned...