Vi er i fuld gang igen - men det hele er lidt anderledes ...

bornehuset 01

Lige som vi skulle til at starte ny storebørnsgruppe op, sige farvel til de ældste børn som skulle begynde i Mini-FO og tage hul på et skønt nyt forår, blev hele verden væltet af Corona. Danmark lukkede ned og der blev stille på vores dejlige matrikel.

Så gik der lidt tid med diverse arbejde hjemmefra, i det omfang det kunne lade sig gøre. Nogle brugte tid på planlægning af det pædagogiske arbejde, mens andre opdaterede pædagogiske arbejdsredskaber.

Så dukkede Mette F. op på tv-skærmen og varslede en kontrolleret åbning af samfundet, hvilket betød at børnehave og vuggestue skulle genåbnes. Vel at mærke under særlige kontrollerede forhold og nye retningslinjer for, hvordan vi kunne være sammen.

Der blev holdt møder over skype, hvor vi planlagde en ny måde at arbejde på. Alle medarbejderne mødte ind i institutionen, ugen op til genåbningen. Ikke rengøringsvenligt legetøj blev pakket væk, der blev ryddet op og vasket af. Blikkenslageren satte håndvaske op på legepladsen og der blev dannet små legegrupper, så sundhedsstyrelsens retningslinjer kunne overholdes på behørig vis.

Børn i grupper

Opdelingen af børn i flere små grupper, med dobbelt så mange kvadratmeter pr barn end der normalt skal være, har betydet at vi på nogle tidspunkter af dagen, har stået med nogle pladsmæssige udfordringer.

Vi har heldigvis kunnet være meget ude, og alle aktiviteter er så vidt det har været muligt, foregået udenfor. Men det havde ikke kunnet lykkes uden hjælp fra lokalsamfundet. Spejderne var hurtige til at tilbyde deres hytte til låns og dette har vi gjort brug af, tusinde tak for det.

Børnehavegrupperne og Mini-FO’en skiftes til at bruge spejderhytten, så der bliver rum nok til alle. I spejderhytten er der blevet lavet bål, studeret insekter og leget forskellige lege, på den store grønne græsplæne.

Særlig tid på mange måder

Det har været en særlig tid på mange måder. Både personale, børn og forældre har lige skulle vænne sig til de nye forhold. F.eks. at mor og far i en periode ikke måtte gå med ind i vuggestuen og børnehaven, så der skulle siges farvel ved havelågen eller terrassedøren ind til stuen og at man ikke lige har kunne gå på besøg på de andre stuer og lege på kryds og tværs i huset som man plejer at kunne. Der har været stor forståelse og opbakning fra vores forældre som har været super gode til at håndtere situationen på en måde, som har været medvirkende til, at de fleste børn har været trygge ved alt det nye.

Og intet er så skidt, at det ikke er godt for noget – for aldrig har vi haft så god en normering, da det har været nødvendigt at bruge en del flere personaletimer, for at kunne dele børnene i små grupper. Det har været godt i en tid, hvor børnene har haft brug for ekstra omsorg og snakke om alt det de hører om Corona.

Der har virkelig været mange spørgsmål og tanker. En 4-årig spurgte f.eks. en af de første dage: ”må du egentligt godt holde mig i hånden?” og ja, det må vi naturligvis godt og vi må også godt kramme og trøste børnene, Men en ting er sikkert – alle børn har lært at vaske hænder, og de er super gode til at huske alle de nye regler.

Nu ser vi frem til, at alt bliver mere normalt igen, så vi kan genoptage nogle af de ting vi savner. F.eks. glæder vi os til, vi igen kan køre med bussen ud i det blå, genoptage vores besøg på skole og bibliotek og ikke mindst at mødes med alle vores ”gamle” børn som nu går i Mini-FO og som aldrig fik deres traditionsrige afslutningsfest.

Det må vi råde bod på, når det hele bliver godt igen.