Børn, forældre og personale fortjener en medalje….

skolen 01

Vi har været lukket ned pga. Covid 19 i en lang periode. Det har på mange fronter været en udfordrende tid for alle.

Personalet fik på rekordtid etableret nye elektroniske platforme, hvor elever og personale kunne ”mødes” online og lave den bedst mulige undervisning. Forældrene har i stor stil fundet løsninger på at børnene kunne være hjemme i trygge rammer, og fortsat få faglige udfordringer og sociale møder med klassekammeraterne.

Jeg er dybt imponeret af alle parter, som i den grad har hjulpet hinanden og fundet løsninger. Det har helt sikkert været medvirkende til at vi i skrivende stund endnu ikke har oplevet noget tilfælde af Covid 19.

Tusinde tak for den meget store indsats fra alle!

Åben igen

Efter påskeferien blev der åbnet op igen for 0.- 5. klasse, samt for eleverne i vores specialtilbud. Det blev et skønt fysisk gensyn med børn, der havde glædet sig voldsomt til at komme i skole igen.

Reglerne for samvær og rengøring er forsat mange, men i det store hele respekterer alle retningslinierne, og der er igen skabt en god ramme for de mulige aktiviteter. Faktisk oplever vi, at mange børn trives rigtig godt i de nye og meget forudsigelige rammer med en fast struktur, men også plads til at tænke undervisning på en ny måde.

Retningslinierne lægger op til at så meget undervisning som muligt foregår udendørs, hvilket også er foregået. Således har vi har børn på hele matriklen i dagligdagen og flere klasser har også udnyttet det gode vejr til at komme rundt i nærområdets fine natur.

16 nye børn

Vi har også sagt velkommen til 16 nye børn i vores Mini FO, som er for de børn, der skal starte i 0.r efter sommerferien. Det er gået rigtig fint med at introducere børnene til skolen. Specielt fordi vi har lånt Kirsten fra børnehaven frem til sommerferien.

Det er en stor tryghed for børnene, som næsten alle sammen kommer fra matriklens børnehave. Børnene havde dog glædet sig til at skulle være sammen med de store børn på skolen, og det har de desværre fortsat tilgode, da retningslinierne tilsiger, at børnene skal fungere i klassens ramme hele dagen. Vi glæder os til at alle forhåbentlig igen kan lege på kryds og tværs af klassernes skel, og at vi kan genoptage det tætte forældresamarbejde.

Ingen Ramløse Festival

Vi måtte desværre aflyse årets Ramløse Festival, men vil helt sikkert vende stærkt tilbage i kommende skoleår, hvor vi forhåbentlig igen må være sammen som vi plejer.

Alle tilbage igen!

Den 18. maj blev vi igen fuldtallige på skolen, da 6.r som de sidste fik lov til at vende fysisk tilbage til Ramløse Skole. Det er meget glædeligt at de nu får lov til at slutte skoleåret og deres skolegang på Ramløse Skole.

Samtidig betød det også et glædeligt gensyn med skolepatruljen på P pladsen. Husk at efterleve deres anvisninger, så afleveringen kan foregå trygt og godt. Belønningen for årets tjans som skolepatrulje er en tur i Tivoli, så vi håber meget at de må genåbne i juni, så turen bliver mulig.

Ellers finder vi helt sikkert en alternativ måde at sige tak for indsatsen på.

Til Bjørnehøj

Efter sommerferien fortsætter alle fra 6.r i 7. klasse på Bjørnehøj Skolen i fire forskellige klasser. Vi er i gang med at planlægge brobygningsaktiviteter i ugen op til sommerferien, så de alle kan møde deres kommende klassekammerater inden en velfortjent sommerferie.

Vi er også i gang med at finde ud af hvordan vi kan holde traditionen i hævd med at vores 6.r laver afslutningsshow for alle elever sidste dag før sommerferien. Lige nu må vi ikke samles i kantinen alle sammen, men retningslinierne forandrer sig hele tiden, så vi håber det bliver muligt. Ellers finder vi helt sikkert en alternativ vej.

Vi nærmer os afslutningen på et meget underligt skoleår. Jeg tror ikke, at der var nogen, der havde forudset, at det kunne blive nødvendigt at lukke hele samfundet ned i så lang tid. Samtidig giver det også en stor stolthed og ro i maven at personalet, børn og forældre har været fantastiske til at tackle de mange nye udfordringer.

Vi er helt sikkert klar til fremtidens udfordringer. Alle er med igennem den sværeste tid jeg har oplevet i mit arbejdsliv, og det endda i god stil. Vi går en god fremtid i møde.

 

Thomas Nørregaard