Skoleleder Thomas Nørregaard infomerer om seneste nyt i et brev til forældrene

 sk thomas

Thomas Nørregaard sendte i går aftes besked til samtlige forældre:

"Vi er på Ramløse i fuld gang med at se på muligheder for organisering og indhold ved genåbningen. Vi afventer dog primært sundhedsstyrelsens anbefalinger, som så skal oversættes til vores lokale virkelighed. En ting er dog sikkert det bliver ikke helt tilbage i normal gænge, men den mere præcise organisering, må I have tålmodighed med lidt endnu.

Vi skal nok holde jer opdateret, men er også udfordret af at hele personalet holder ferie!"

Desuden har Thomas informeret Ramløse Guiden om, at han afventer et møde i den kommunale beredskabsgruppe, som holdes i eftermiddag. Derefter har han forhåbentlig mere nyt. Vi opdaterer løbende....

 

Vedr. åbning af Ramløse Børnehus har kommunen rundsendt dette brev i dag onsdag d.8. april kl 12 :

"Her kommer seneste nyt i forhold til den gradvise genåbning af Danmark med start fra den 15. april. Vi har nu modtaget Sundhedsstyrelsens retningslinjer og på den baggrund har vi vurderet situationen med henblik på at sikre at åbning sker forsvarligt.

Vi kan nu sige, at der sigtes mod en tryg og forsvarlig delvis genåbning fra:

Mandag den 20. april 2020

Baggrunden for at sætte datoen 5 dage senere end den 15. april, som Statsministeren gav som startdato, er, at vi skal bruge den mellemliggende tid til at være helt klar med trygge og gode rammer for børn og medarbejdere:

Der skal et omfattende planlægningsarbejde til for at sikre en tryg genåbning. Vi skal have sat en logistik op, som sikrer nok afstand. Det kræver flere lokaler end normalt. Og vi skal have sat rengøringen i et nyt system. Med til rengøring hører også særlig rengøring af legetøj og håndtering af andre genstande. For eksempel skal vi også have pakket alle genstande, som ikke kan vaskes væk. Og ikke mindst skal værnemidler være leveret og på plads. Der er mange ting, der skal gå op, når vi tager vores institutioner og skoler i brug på en ny, tryg og forsvarlig måde."

 
Ramløse Guiden vil også løbede orientere herom.