I skrivende stund er vi ved at lukke hele skolen ned, som følge af regeringens beslutning om at lukke alle skoler for at mindste risikoen for smittespredning af corona virus.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at rose alle forældre, som meget hurtigt har fundet løsninger i forhold til at holde børnene hjemme. Dejligt med hurtig og ansvarlige handlinger. Tak for det.

Vi ved at mange ting er aflyst i den kommende tid, men håber at vores planlagte fællesaktiviteter igen snart kører på skinner.

Matrikelfest

Specielt ser vi frem til vores matrikelfest den 6. maj 2020, hvor vi igen byder på samarbejde på tværs af matriklen. Her vil I opleve en skole, der sætter fokus på Håndværk og Design, samt forskønnelse af skolen.

Vi er i gang med at etablere et samarbejde med kunstværkstederne omkring nogle aktiviteter, som I vil høre mere om. RAMhuset er også en del af planlægningen, og vil bl.a. byde på musik i Cafeen. Sæt derfor kryds i kalenderen den 6. maj kl. 16.30-18.30.

Stærkt samarbejde på tværs

Vi har efterhånden fået udviklet et stort og stærkt samarbejde med mange foreninger i lokalområdet.

Det er vi glade for, da det giver vores elever nogle rigtig fine oplevelser, som vi ikke ellers ville kunne give. Således har vi et stærkt samarbejde med foreningerne i RIF, hallen, møllen, RAMhuset.

Vi er nu også ved at etablere et samarbejde med ungdomsafdelingen af Ramløse Sejlklub, som vi vil udbygge i den kommende tid. Tak til alle vores samarbejdspartnere – det gør en forskel for børnenes trivsel og udvikling.

Vores fagdage bliver mere og mere udbygget. Det giver lærerne mulighed for at planlægge noget mere varieret og eksperimenterende undervisning. Vi har haft fagdage i Engelsk, Dansk, Matematik, Tysk og i idræt. Næste år vil det fortsat gælde hovedfagene, men også nogle af de øvrige fag.

Nye skolestartere

Vi er nu helt klar til at byde de kommende skolestartere velkommen den 1. april, hvor de starter i mini-FO. Der er lavet pladser i FO-en, der er afholdt et velbesøgt informationsmøde, personalet har fået tilrettet deres skemaer, så vi kan give børnene en tryg og god start. Vi glæder os til samarbejdet med de nye børn og forældre. Samtidig er vi også glade for den velvilje vi møder i børnehaven, som stiller med personale til at gøre overgangen ekstra god. Sammen kan vi rigtig meget i vores gode samarbejdsrelationer!!!

skolen 01

Vi har fået afholdt vores fastelavn, hvor hele matriklen blev invaderet af prinser, prinsesser og superhelte. En sjov dag, hvor vi fik kronet kattekonger og dronninger.

Videre til Bjørnehøjskolen

Det er nu afklaret, at alle vores elever skal starte på Bjørnehøjskolen efter sommerferien, og vi er i gang med at etablere brobygningsaktiviteter, så overgangen til en ny skole bliver så god som muligt.

Der er afholdt informationsmøde på Bjørnehøjskolen for børn og forældre i 5. og 6. klasse. Vi håber, at vi på sigt vil opleve at denne overgang bliver god for vores elever.

Vi er også startet planlægningen af kommende skoleår, hvor vi får samme antal klasser som i dette skoleår. Således vil vi have følgende klasser: 0.r, 1.r, 2.r, 3r, 4.r, 5.r og 6.r. Vi har igangsat samtaler med medarbejdere omkring ønsker til fagfordeling og vil melde ud til forældre, så snart puslespillet er gået op.

Vi håber meget at Corona virussen er kommet under kontrol, så vi hurtigst muligt kan vende tilbage til normale tilstande. I mellemtiden vil forældre og personale være i tæt dialog omkring hvordan vi kan sikre at elevernes læring fortsat bliver udfordret i den kommende tid.