AFLYST! Generalforsamlingerne i Lokalrådet og i Ramløse Guiden tirsdag den 14. april er aflyst på grund af den aktuelle Corona situation. Ny dato for generalforsamlingerne vil blive offentliggjort så snart det er muligt under hensyntagen til hvornår det igen bliver muligt at afholde større forsamlinger.

 

generalforsamling 01

Det er en mangeårig tradition, at Lokalrådet og Ramløse Guiden holder generalforsamling samme dag og samme sted, og i år skal ikke være nogen undtagelse.

Det er også en tradition, at de to foreninger på skift er vært for en lille servering mellem de to generalforsamlinger. På lige år – som i år – er det Ramløse Guiden der står for serveringen.

Generalforsamling i Lokalrådet

Ramløse Lokalråd er et fællesorgan for alle personer bosiddende i Ramløse Sogn. Der er generalforsamling tirsdag den 14. april kl. 19.00 i Sognelængen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Lokalrådets beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsregnskab
 4. Forslag fra rådet eller borgerne.
 5. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til rådet. På valg er Erik Djørup som medlem. Villy Nielsen og Paul Plant er på valg som suppleanter. Alle ønsker genvalg, men der er mulighed for valg af yderligere 2 medlemmer.
 6. Valg af revisor/revisorsuppleant. På valg er revisor Kirsten Larsen
 7. Eventuelt
 8. Forslag fra borgerne skal være Lokalrådets formand, Ingrid Dræby Pedersen, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle borgere bosiddende i Ramløse Sogn, er meget velkomne.

 

Med venlig hilsen

Ingrid Dræby Pedersen,

formand for Ramløse Lokalråd

Kjellergårdsvej 4, Ramløse

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den./

Mobil: 28 35 93 46

 

Generalforsamling i Ramløse Guiden

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ramløse Guiden tirsdag den 14. april kl. 20.00 i Sognelængen.

Ifølge Ramløse Guidens vedtægter skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Af praktiske årsager har dette imidlertid ikke været muligt i år, men vi tror på forståelse fra medlemmerne trods det sene tidspunkt for generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år
 3. Regnskabet og budget fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand på lige år
 7. Valg af kasserer på ulige år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. To vælges på lige år og én på ulige år.
 9. Valg af to suppleanter, der vælges hvert år.
 10. Valg af to revisorer på skift hvert år.
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Henning Jørgensen,

formand for Ramløse Guiden

Søkrogvej 8, Ramløse

mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Mobil: 30 37 76 42