Ramløse Mølle - Generalforsamling den 10. marts kl. 19.30 i gæstgiveriet ved møllen

mollen 01

Når Ramløse Mølleforening i marts måned afholder generalforsamling, vil den knækkede møllevinge og arbejdet på at få nye vinger naturligvis fylde meget.

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til mølleforeningens årlige, ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne, som afholdes tirsdag den 10. marts 2020 Kl. 19.30 i Ramløse Mølles gæstgiveri.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og protokolfører.
  2. Formandens beretning og drøftelse af foreningens virksomhed.
  3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden skriftlig i hænde senest den 6. marts.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  6. Fastsættelse af det årlige kontingent. (er pt. på 100 kr. årligt)
  7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres kaffe og mølleboller. Derefter er der åbent for et almindeligt, hyggeligt samvær.

Årets aktiviteter

På trods af møllehavariet har lyspunkterne dog været i overtal i det forgangne år. Foreningen kan således se tilbage på en sæson, hvor alle mølledage blev gennemført på trods af den manglende vinge, og hvor møllen derudover har været besøgt af skole, børnehus, dagpleje og pilgrimme, samt grupper og foreninger. Årets julemølle fordoblede antallet af besøgende i forhold til 2018.

Foreningen glæder sig over, at det er blevet en tradition, at alle børnene fra Ramløse Børnehus, dagplejen, Skolehuset, samt den yngste klasse fra Ramløse Skole og nu også Annisse naturbørnehave besøger den julepyntede mølle i adventstiden. Således også den seneste jul.

Ved disse besøg hygger børn og voksne sig sammen med fortællinger om møllen og møllenissen. Pebernødder, sang og harmonikamusik hører naturligvis også med til en hyggelig og spændende juletur på møllen.

Mere om dette i beretningen fra formanden for Ramløse Mølleforening, Paul Plant. Han glæder sig over den store opbakning til møllen, foreningen og aktiviteterne på møllen. Han hører gerne fra nye, der kunne tænke sig at være en del af de frivillige på møllen.

Nye møllevinger

Der er nu gået nogen tid siden møllehavariet, hvor den ene vinge knækkede af, og skaderne på selve møllen er repareret. Med hensyn til møllevingerne har Karen Fhær Jensen, der er Ingeniør i Gribskov Kommune og tilsynsførende på bl.a. Ramløse Mølle tilkendegivet, at kommunens indstilling er, at de meget gerne vil have vinger på møllen igen.

Der er sat et beløb af til dette på kommunens budget. Derudover er Gribskov kommune ved at lægge sidste hånd på arbejdet med at søge om midler fra et par fonde, så begge vinger kan udskiftes og erstattes af nye.

Møllebygger Morten Anker Petersen, der bl.a. laver nye vinger på Dybbøl Mølle, har været i Ramløse for at besigtige mølle og vinger. Der blev desuden foretaget opmåling af den hele vinge. Vi regner med, at den sidste vinge snart bliver taget ned. Den skal anvendes som model, når de nye vinger skal fremstilles.