Tidligere operativ chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen afrunder markeringen af 100-året for genforeningen.

ramhuset 08

Som barn af grænselandet vil han gennem familiens ikke altid lige lykkelige historie fortælle om, hvilken betydning det har, og hvilke konflikter der opstår ved at være en del af to kulturer.

Beretningen starter med nederlaget i 1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland, der i 56 år blev det en del af det stortyske rige. Det medførte, at 5000 unge sønderjyder mistede livet i Første Verdenskrig i en kamp, der ikke var deres – heriblandt Bonnichsens tre onkler. Lige så mange kom hjem invalideret og mærket på livstid.

Genforeningen i 1920 blev et lyspunkt, men 2. Verdenskrig og tiden, der fulgte, helede ikke det belastede naboskab. I 1955 blev der åbnet mulighed for en fredelig sameksistens ved en aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretallene nord og syd for grænsen mod sindelagskontrol og diskriminering.

Foredraget sker i samarbejde med Folkeuniversitetet og Genforeningen 2020. Det er en del af en forskerturné om genforeningen og er sponseret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Det er derfor gratis at deltage. På grund af den begrænsede plads, vil vi dog gerne vide hvor mange der kommer. Det er derfor nødvendigt at tilmelde sig via Gribskov Folkeuniversitet på https://gribskovfu.nemtilmeld.dk/ senest 3. marts kl. 18.00.