På hovedgeneralforsamlingen den 8. marts skal der vælges ny formand.

rif 01 I januar og februar måned holder vores afdelinger – med undtagelse af håndbolden – deres årlige generalforsamling. Det er her alle medlemmer har mulighed for at støtte sin afdeling ved at møde op, deltage aktivt og evt. selv melde sig under fanerne. Og det har vi brug for, at der er flere der gør! Stort set alle afdelinger mangler frivillige, og hvis vi fortsat skal have så mange forskellige idrætstilbud, så skal vi også have medlemmer – så kom frisk! Vis at I støtter byens liv og udvikling.

Vi har brug for det mere end nogensinde, det er nemlig desværre således, at det samlede medlemstal i vores idrætsforening gennem de senere år er dalet; det vil vi naturligvis gerne ændre på, så vi fortsat kan holde fast i det særlige fællesskab, der er i RIF. Kom og bliv en del af fællesskabet!


Hovedgeneralforsamling

Det er også kun tre måneder inde i det nye år, at vi har vores årlige hovedgeneralforsamling i Ramløse Idrætsforening; hvorfor der hermed indkaldes til hovedgeneralforsamling i Ramløse Idrætsforening søndag d. 8. marts kl. 11.30 i Ramløse Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag udsendes til forretningsudvalgsmedlemmerne og afdelingsformændene senest 8 dage før generalforsamlingen. Inden generalforsamlingen er der mulighed for at tilmelde sig brunch, som starter kl. 10.30. Tilmelding er nødvendigt til hallen på telefon 48712444 senest søndag d. 1. marts.


Generalforsamlinger, frivillige og ny formand


Ny formand I år skal vi have en ny formand for RIF, da undertegnet efter fire år på posten har valgt ikke at genopstille. Så hvis nogen er interesseret i denne post, er de velkommen til at kontakte mig og/eller møde op d. 8. marts. Vi har brug for nye kræfter, som finder det spændende at gå forrest i at udvikle vores 140-årige forening med respekt for vores gode traditioner. Vi håber – som altid – at se en masse til vores generalforsamling. Med disse ord ønskes i alle et godt år 2020.