Den 20. Februar 2020, eller 20022020, som nogle talnørder kan lide at se det skrevet, holder Ramløse Gymnastik generalforsamling.

gymnastik 01

Det sker kl. 19.00 i kantinen på Ramløse Skole. Året der gik, bestyrelsesarbejde, regnskabet og budget, samt ikke mindst ideer og tanker om det kommende sæson kan og skal drøftes med medlemmerne på Generalforsamlingen.

Enkelte bestyrelsesmedlemmer er på valg, og de er selvfølgelig spændte på, om de kan blive genvalgt, sådan som de har ønsket.

Og så skal der vælges et eller måske to nye medlemmer til bestyrelsen.

Og så er der foredrag!

Spændende bliver det helt sikkert, men endnu mere interessant bliver det efterfølgende foredrag med Ole Vedfelt, der er psykoterapeut og forfatter. Efter studentereksamen tog han uddannelse som tandlæge. Samtidig var han optaget af alment kulturelle emner som litteratur, filosofi og psykologi.

Han er forfatter til en lang række spændende emner som: Ubevidst intelligens, Drømmenes betydning, Det mandlige i kvinden - og det kvindelige i manden, m.fl.

Han er medstifter af Vedfelt Instituttet i Gadevang. Hør Ole Vedfelt i dette års helt enestående foredag.

Opvisning den 29. marts kl 10

Bestyrelsen inviterer hermed til endnu en festlig og farverig afslutning på vor gymnastiksæson 19/20. Der følger flere oplysninger om denne festlige søndag i marts ved opslag på facebook og på vor hjemmeside.