Onsdag den 19. februar kl. 19-21 fortsætter vi markeringen af 100-året for genforeningen med endnu et foredrag. Det er Kjeld Brodersen, som er født og opvokset i Sønderjylland, der vil fortælle om historien og kulturen i grænselandet. 

ramhuset 07

Kjeld Brodersen vil berette om, hvordan han som dreng i 1950’erne oplevede forskellene mellem den danske og tyske kultur. Alt sammen krydret med sammenligninger mellem dengang og nu - med reference til den teknologiske og sociale udvikling.

Han vil også give et groft rids af de 4 krige de sidste 200 år (1. og 2. slesvigske krig og 1. og 2. verdenskrig). Hvad krigene drejede sig om, og hvilke konsekvenser de havde for Sønderjylland og Danmark. Til slut får vi en skildring af, hvad Sønderjylland er i dag: fredelig sameksistens, trods de kulturforskelle, der stadig er tydelige (dansk kontra tysk tv-avis, skolevalg i grænselandet, sprogbrug i mindretallene, dialekternes udvikling i den stadig nemmere kommunikation). Undervejs vil der være fællessange med reference til grænselandet.

Tilmelding kan ske ved at indbetale 30 kr. (50 kr. for ikke-medlemmer) via MobilePay 38006 eller overføre pengene til reg. 9570 kontonr. 11900151. Indbetalingen mærkes ”brodersen + dit navn”. Der kan også betales kontant ved indgangen.

ramhuset 06