generalforsamling 01 

Afdeling Dato Tid Sted
Badminton 4. februar kl. 19:00 Hallen
Billard 3. februar kl. 19:00 Hallen
Bordtennis 20. januar kl. 17:00 Hallen
Fodbold 27. februar kl. 20:00 Hallen
Gymnastik 20. februar kl. 19:00 RAMhuset
Judo 20. februar kl. 18:00 Kampsportcentret
Kajak 5. februar kl. 19:00 Hallen
Krocket 19. februar kl. 10:00 Hallen
Ramløse Scenen 17. februar kl. 19:00 Forsamlingshuset
Rulleskøjter 22. januar kl. 19:00 Hallen
Skytterne 5. februar kl. 19:00 Skydehuset
RIF*s Venner 3. marts kl. 19:30 Hallen
RIFs Hovedgeneralforsamling 8. marts kl. 11:30 Hallen

 

Håndboldafdelingen har – som altid – afholdt deres årlige generalforsamling i september.

Forslag, der ønskes behandlet på en afdelings generalforsamling, skal være den pågældende afdelingsformand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag udsendes til bestyrelsesmedlemmerne i den pågældende afdeling senest 8 dage før afdelingens generalforsamling.

Alle vores afdelinger knokler for at skabe gode rammer for vores medlemmer. De fleste afdelinger kan sagtens bruge flere frivillige – også selvom man kun kan hjælpe få timer. Så støt vores afdelinger, så vi stadig har en masse gode tilbud i vores lille by, meld dig som frivillig og mød op til generalforsamling i den afdeling, du er mest interesseret i.