Vi er kommet rigtig godt fra start i det nye skoleår. I august bød vi eleverne velkommen tilbage efter sommerferien og sagde velkommen til 13 børn i vores nye børnehaveklasse. Det er altid festligt og fyldt med glæde og forventninger, når der starter nye børn i skole. Hos os er der en flot tradition med, at den øvrige indskoling byder de nye velkommen med flag og sang.

skolen 1

Vi glæder os til samarbejdet med de nye børn og deres forældre. Vi fornemmer, at de hurtigt er faldet til på skolen og føler sig trygge og parat til at lære.

Vi blev inviteret til en springdag i hallen arrangeret af DGI og RIF, hvor alle skolens drenge var til et fantastisk arrangement. Tak for invitationen og det fine arrangement, som helt sikkert gav flere af vores drenge lyst til bevægelse og kropslige udfordringer.

Ny legeplads

I slutningen af august fik vi langt om længe indviet vores nye legeplads. Her klippede yngste elev (Elia fra 0.r) og ældste elev (Emilie fra 6.r) snoren og hele skolen kunne indtage de nye faciliteter. Der er skønt at opleve hvordan det allerede er med til at binde skolen mere sammen i pauserne og i FO tiden.

Naturens uge

Naturens uge i uge 36 blev igen en rigtig fin oplevelse med inddragelse af mobil Grejbank og DK`s Naturfredning. Alle elever havde to dage, hvor klasseværelset var udskiftet med forskellige lokationer i nærområdet. Det er besluttet, at vi også fremadrettet vil prioritere denne uge som en temauge, hvor vi bruger vores fantastiske natur i lokalområdet.

Vi har også tilmeldt vores 5. og 6. klasser til Naturfagsmaraton i foråret 2020, hvor de skal konkurrere med de øvrige skoler i kommunen om at gå videre til den landsdækkende finale. Spændende tiltag som kan hjælpe os med at skabe varierede undervisningsformer, som gerne skulle føre til øget motivation og læring hos eleverne. På samme måde har vi i år også planlagt fagdage for alle klasser, hvor lærerne får mulighed for i højere grad at inddrage flere aspekter fra fagene, når man har en hel dag til rådighed, og ikke er styret af det faste skema. De vil I høre mere om i årets løb, når vi sammen gør os erfaringer med dette.

Racerbane på lærerværelset!

Vi har hos personalet sat skub i at få liv i vores værdier: Tryghed, Læring og Kreativitet. Det har vi gjort ved at tale os frem til nogle konkrete indsatser, som er med til at styrke vores fokus på værdierne. Det har været en både sjov og givtig proces.

På lærerværelset pryder en flot racerbane en hel væg. På banen kører en række biler, som hver repræsenterer en indsats. Der er også planlagt en række indsatser, som lige nu er parkeret, men som kommer ind på banen på et senere tidspunkt. En af indsatserne er fokus på inddragelse af lokalsamfundet. Et andet er fokus på overgange: bh-skole, indskoling-mellemtrin, mellemtrin til udskoling (På Nordstjerneskolen). Mere om de forskellige indsatser senere.

Besparelser?

I bestyrelse og hos personalet er vi selvfølgelig også optagede af de meget store besparelser, der er i spil til de kommende budgetforhandlinger. Vi vil selvfølgelig bruge vores høringsmulighed, når vi kender det samlede udspil.

Vi er på skolen fuld af gåpåmod og der hersker en generelt rigtig fin stemning. Vi er lykkedes med at skabe øget elevtrivsel, forældretilfredshed og personaletrivsel, og vi er så klar til at fortsætte arbejdet med at gøre det endnu bedre i dette skoleår.