På skolen har vi haft en spændende periode, hvor vi er i gang med faglige test af eleverne, de er i skrivende stund i gang med årets trivselsundersøgelse. Derudover har vi fået adgang til resultaterne for medarbejdertrivsel og Forældretilfredshed. I begge undersøgelser ser vi en meget flot fremgang, så vi både i forhold til personaletrivsel og forældretilfredshed ligger i den øvre del af kommunens skoler.

Det er glædeligt at det store arbejde, der ligges i projektet fra alle sider også viser nogle flotte resultater. Nu venter vi selvfølgelig på elevresultaterne, hvor vi selvfølgelig håber og tror på at de matcher de øvrige målinger. 

Matrikelfestival

skolen 01

Vi har fået afholdt vores matrikelfestival, som er et samarbejde mellem RAM-huset, Børnehus og skole. Det blev et skønt arrangement med masser af glade deltagere. I RAM-huset var der udstilling i cafèen, hvor fotogruppen v. Flemming Colstrup havde foreviget aktiviteterne i ugens løb. Det er skønt med de fælles projekter, hvor vi bruger hinanden til at gøre matriklen levende.

Vi startede festivalen med at fejre at det nyplantede Egetræ, som er blevet skænket til skolen i forbindelse med vores permanente selvstændiggørelse. Et flot symbol på noget som med tiden vil vokse sig stor og stærk. Initiativet til træet kom fra Villy Nielsen og Knud Antonsen fra Lokalrådet.

Midlerne til projektet er doneret af den nu nedlagte Borgerforening. Vi fik hjælp af landskabsarkitekt Ida Westergaard til udvælgelsen af træet. Lars Antonsen hjalp med at få gravet hullet og en vandbeholder, som vi kunne vande træet fra. Alt i alt et rigtigt fint eksempel på et stærkt lokalt samarbejde, og stor støtte til den lokale skole. Tak til alle for den fine opbakning – det gør en stor forskel at mærke opbakningen.

Fotogruppen hjælper også med fine billedertil vores nye hjemmeside, som snart er klar til lancering. Tak til Flemming for den store indsats.

Flere aktiviteter i FO'en

En af de ting som forældre og børn efterspørger,er flere forskellige aktiviteter i FO. Det harvi talt om i matrikelrådet, og i skolebestyrelsen,samt selvfølgelig med personalegruppen i FO.

Der er stor lyst til at afsøge mulighederne for at inddrage frivillige i den opgave. Første skridt var et ideværksted til festivalen, hvor børn og voksne kunne komme med input til aktiviteter, som de godt kunne tænke sig var en del af vores FO. Der kom mange gode bud, som vi nu vil gå i gang med at se om vi kan få søsat.

Nogle ideer kræver ekstra hænder, andre kan sættes i gang med det samme. Tak for alle de fine inputs – skulle der være nogen der ikke nåede forbi ideværkstedet, så er man altid velkommen til at tale med personalet i FO om mulighederne.

Projektet med den nye legeplads er nu også for alvor gået ind i sidste fase, og i skrivende stund er de første moduler leveret og opsætningen påbegyndt. Vi glæder os rigtig meget til at få gang i de nye gode udendørsrammer for leg og læring. Er sikker på at det bliver et stort aktiv for børnene.

Vi har på initiativ fra skolebestyrelsen også meldt et hold til Stafet for livet. Vi vil rigtig gerne støtte op omkring det fine arrangement og det gode formål. Derfor betaler skolen for de deltagende elever, hvis de melder sig til med mindst en af forældrene.


Planlægningen af det kommende skoleår er også i fuld gang. Vi har lige nu et stillingsopslag, da en af vores lærere går på efterløn. Vi håber at finde en ny god kollega, som sammen med det øvrige personale kan fortsætte den fine udvikling, som er sat i gang.