Nu hvor alting grønnes og gror, kommer der også rigtig gang i mølleforeningens forberedelser til en ny møllesæson.

ramlose molle

Klargøring til sæson 2019

I vinterens løb har der naturligvis også været masser af aktivitet. Det har dog overvejende været indendørs sysler, med mødeaktivitet, planlægning, etc. Nu kommer så tiden, hvor aktiviteterne også rykker udendørs.

Det sker selvfølgelig i en god atmosfære og et positivt fællesskab. Lørdag den 25. maj samles alle møllekvinder og -mænd til fælles rengøring inde og ude, mindre vedligeholdelsesarbejder, etc.

Kort sagt gøres der klar til mølledagene. Ud over rengøring m.v., skal der jo males mel. Der skal købes ind, bages mølleboller og laves PR for møllen og mølledagene. Myndigheder og øvrige samarbejdspartnere skal kontaktes, og der skal udvikles nye publikumsaktiviteter.

Sæsonplan 2019

Søndag den 16. juni: Dansk mølledag, kl. 13.00 - 16.00.
Søndag den 14. juli: Pilgrimsmølle, kl. 13.00 - 16.00
Søndag den 28. juli: Håndværkets dag, kl. 11.00 - 16.00
Søndag den 8. september: Høstmølle, kl. 13.00 - 16.00
Søndag den 13. oktober: Efterårsmølle, kl. 13.00 - 16.00
Søndag den 1. december: Julemølle, kl. 13.00 - 15.30.

Derudover er der i løbet af sæsonen besøg fra Skole og Børnehus, ligesom der er mange grupper, som besøger møllen efter aftale.

De enkelte mølledage vil forud blive mere udførligt omtalt i de enkelte trykte numre og den digitale version af Ramløse Guiden.

Video om møllen

Historiker Peter Hansen har lavet en fin lille video om Ramløse Mølle. Den kan ses og høres på www.ramloseguiden.dk under menupunktet "Om Ramløse" - Ramløse videoer 2017.

I videoen fortæller Peter Hansen kort om møllens historie og opbygning. Den gengiver også noget af den hyggelige stemning på mølledagene.

Fornyelse af 'omgangen'

I forrige nummer af Ramløse Guiden omtalte vi, at den såkaldte 'omgang' skal fornyes grundet 40 års slid og ælde, og fordi der trænger vand ind i møllekonstruktionen.

Vi fortalte også, at arbejdet vil blive udført for én sektion ad gangen, ligesom der vil blive taget de størst mulige hensyn til publikum, så årets mølledage kan gennemføres som planlagt.

Det har vist sig at være en klog beslutning. For Gribskov Kommune kan ikke afse penge i 2019 til hele arbejdet. Derfor bliver der formentlig kun fornyet 2 - 3 sektioner i år.

Vor smukke, historiske mølle har jo en del år på bagen. Den nuværende mølle blev bygget i 1909 efter at den i 1908 nedbrændte sammen med det daværende savskæreri.

Af større reparationer efter den tid kan nævnes skift af møllevinger og renovering af møllehatten i 1974. I 1981 var den gal igen. Da blæste hat og vinger af møllen under et kraftigt stormvejr, men takket være stor lokal opbakning og støtte fra mange sider, ikke mindst fra den daværende Helsinge Kommune, blev møllen også denne gang genrejst.