Vi oplever det spirende forår, og glæder os til de mange positive ting der venter lige rundt om hjørnet.

Vi har i almendelen sagt velkommen til Morten Nørgaard, som ny lærer. Morten har specielt gode forudsætninger for at undervise i idræt, matematik og de naturvidenskabelige fag. Morten er lige nu primært tilknyttet 6.r, men varetager også idræt for alle klasser, sammen med Marianne og Tanna - sidstnævnte startede 1. januar på skolen.

I Skolehuset har vi haft tilgang af elever, og har ansat Otilia Wiingaard og Rikke Frisenvang. De kommer begge med meget relevant erfaring i forhold til at undervise i vores tilbud, hvor børnene alle er autister og samtidig er kognitivt udfordrede.

Velkommen til de nye - er sikker på at de der får samarbejde med de nyansatte vil opleve at vi har fået nogle rigtig gode nye kollegaer.

Ny legeplads

Vores projekt med ny legeplads skrider fremad. Byggeansøgningen er nu godkendt, og leverandøren er ved at producere modulerne.

Vi ved i skrivende stund ikke præcist hvornår den er klar, men satser fortsat på at kunne holde en stor forårsfestival, hvor den bliver indviet.

Ramløse festival

I matrikelrådet er vi i fuld gang med at planlægge årets Ramløse Festival, som igen i år vil blive afholdt i samarbejde mellem RAMhuset, skolen og børnehuset. Sæt meget gerne kryds i kalenderen onsdag den 15. maj kl. 16.30-18.30, hvor vi regner med at hele matriklen igen vil summe af liv.

I år vil vi også fejre at Skolen igen er selvstændig på en permanent ordning. Her vil lokalrådet også donere et nyt træ, som skal symbolisere livet på skolen, som igen kan vokse og blomstre. Tak til lokalrådet for opbakningen - det gør en stor positiv forskel for vores arbejde at vi oplever den opbakning fra lokalsamfundet. Vi oplever den også rigtig meget fra RIF, som byder sig til i forhold til aktiviteter med vores børn.

Senest er der kommet et samarbejde med gymnastikken omkrng anvendelsen af redskaber i vores idrætsundervisning.

Skønt!

Hjemmeside

V har igangsæt en proces med at få lavet en ny fælles hjemmeside for skole og børnehus. Det gør vi fordi vi i spørgeskemaundersøgelsen kunne læse, at mange der ikke har deres gang på skolen fortsat er i tvivl om hvad skolen byder på.

Vi håber at en ny flot hjemmeside vil gøre det nemmere at finde oplysninger om skole og børnehus, så vi i fremtiden bliver det naturlige 1. valg i lokalområdet.

Vi synes selv i har rigtig meget at byde på, men det hjælper jo ikke, hvis man ikke kender til det. Vi vil i de følgende numre af Guiden også lave en kort præsentation af personalet, så kendsabet til os bliver større. Vi er nu igen fuldtallige i personalegruppen, og har fået etableret en AKT (Adfærd, kontakt og trivsel) funktion, hvor en lærer og pædagog hjælper de forskellige klasser på forskellig vis.

Vi har igen fået sat gang i holddeling på mellemtrinet, hvor vi laver korte forløb for udvalgte elever. Det kan både være elever med særlige forudsætninger for bestemte fag, men også for elever der trænger til en hjælpende hånd til den faglige udvikling.

Vi har i den seneste tid fået malet P-båse op og sat ekstra lys op ved fodgængerovergangen. Det har vi gjort fordi der desværre har været en del, der ikke har overholdt reglerne. Vi er i gang med oplæring af 6.r til at genindføre skolepatruljen, så vi kan få skabt en tryg og ordentlig afleveringssituation om morgenen.

I bestyrelsen arbejdes der fortsat med forskellige aktioner i forhold til spørgeskemaundersøgelsen. Vi har særligt fokus på følgende:

  • Trivsel
  • Fortælle om "det kompetente personale"
  • Social udvikling
  • Faglig udvikling
  • Kommunikation
  • Værdigrundlag
  • Udendørs faciliteter

Vi er selvfølgelig glade for og stolte af at børnefamilieudvalget har besluttet at gøre skolen selvstændig på permanent basis, da det viser at der er politisk opbakning til den udvikling vi har sat i gang.

Vi glæder os til foråret, og forhåbentlig at se alle interesserede til Ramløse Festival den 15. maj.

sk thomas