Ramløse Borgerforening står uden bestyrelse efter at den hidtidige bestyrelse er fratrådt på borgerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 26. februar 2019.

Gadekaer 03

Ramløse Borgerforening afholdt ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2019. Dagsordenen var en andenbehandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som blev fremlagt og vedtaget på den ordinære generalforsamling i starten af februar.

Baggrunden for de foreslåede ændringer er udførligt beskrevet i en artikel i decemberudgaven af Ramløse Guiden.

På den ekstraordinære generalforsamling blev forslaget grundigt gennemgået og debatteret og afslutningsvis sendt til afstemning. Der var 19 stemmeberettigede husstande repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling. 10 husstande stemte for, men da vedtægtsændringer skal godkendes af mindst 2/3 af de fremmødte, blev forslaget forkastet af den ekstraordinære generalforsamling.

Som en konsekvens af generalforsamlingens beslutning, valgte de enkelte bestyrelsesmedlemmer at fratræde bestyrelsen, hvilket blev meddelt på den ekstraordinære generalforsamling.

Borgerforeningen står derfor nu uden ledelse! Et midlertidigt ”forretningsudvalg” bestående af Michael Schou og Henning Jørgensen har påtaget sig at forvalte efterspillet efter bestyrelsens fratræden.

Vi skal finde en ny bestyrelse …

For at borgerforeningen kan fortsætte med at eksistere, skal der indsættes en ny bestyrelse.

Derfor inviteres alle interesserede til at samle sig og melde sig under fanerne som kandidater til en ny bestyrelse.

I praksis skal en ny bestyrelse vælges af en generalforsamling, som derfor skal planlægges og afholdes.

Forretningsudvalget påtager sig at koordinere henvendelser fra interesserede, men den praktiske planlægning og afholdelse af denne generalforsamling skal varetages af de nye bestyrelseskandidater.

Den afgåede bestyrelse vil naturligvis medvirke til at sikre, at der sker en forsvarlig overdragelse af foreningen til en ny bestyrelse.

Hvis man ønsker at melde sig som kandidat til en ny bestyrelse og derigennem medvirke til at videreføre borgerforeningen, kan man skrive til foreningens afgåede formand Henning Jørgensen på adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Kandidater til en ny bestyrelse skal melde sig senest den 31. marts 2019.

Hvis der ikke findes en ny bestyrelse …

Hvis der den 31. marts 2019 ikke har meldt sig kandidater til en ny bestyrelse, må den nødvendige konsekvens være, at borgerforeningen desværre må opløses.

En opløsning af foreningen skal ifølge vedtægterne ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum.

Skulle det komme så vidt, at borgerforeningen må opløses, vil forretningsudvalget varetage den praktiske planlægning og afholdelse af disse to generalforsamlinger.

Farvel og tak … 

På vegne af den fratrådte bestyrelse skal jeg beklage, at det er kommet så vidt. Vi havde imidlertid ikke tilstrækkelig opbakning bag de ændringer, som vi har foreslået. Det tager vi naturligvis konsekvensen af, således at borgerforeningen kan få en ny bestyrelse, som kan varetage medlemmernes ønsker til foreningen. 

Vi takker for den tid vi har haft mulighed for at betjene byen, og håber at I – trods alt – har haft glæde af vores arbejde. 

 

Henning Jørgensen

Tidligere formand i Ramløse Borgerforening