Spændende undersøgelse er opmuntrende ...

Vi er kommet godt i gang med det nye år. 1. januar startede Tanna Bjerg Claridge som lærer på skolen. Tanna kommer fra en stilling på Bjørnehøjskolen. Tanna skal varetage vores AKT (adfærd, kontakt og trivsel) opgaver, sammen med Michael, og det ser vi meget frem til. Derudover har Tanna også overtaget idræt i 1.2.R og dansk i 3.R.

Vi har desværre måtte sige farvel til Mads Lund Jensen, som ønskede at prøve noget andet end lærerjobbet. Vi regner med at ansætte hans afløser pr. 1. marts.

Den 20. december sagde vi farvel til Hannah i FOen, der har valgt at gå på efterløn. Det blev en dejlig dag, hvor rigtig mange var forbi og sige tak for indsatsen til Hannah, efter 28 år på Ramløse Skole og FO. Jeg vil også benytte denne anledning til endnu engang at takke Hannah for indsatsen på Ramløse Skole. Også tak til de mange, der var forbi på dagen. Det blev et flot og festligt farvel - ligesom Hannah ønskede sig.

Inden vi gik på juleferie, havde vi fornøjelsen af at være til gudstjeneste hos Michael i Kirken. Derefter var der planlagt et stort juleshow, hvor alle var samlet i kantinen. Specielt 5R havde lagt mange kræfter i deres juleshow. Et fint teaterstykke, hvor julehyggen blev sikret, da alle for en stund mistede net-forbindelsen, og fik mulighed for at nyde nærheden i hinandens selskab.

Undersøgelse afsluttet

I januar 2018 blev undersøgelsen omkring til- og fravalg af Ramløse Skole afsluttet (se den grønne "boks"), og vi har både i personalegruppen og i bestyrelsen brugt en del tid på at finde ud af, hvordan vi kan bruge den til at gøre Ramløse Skole endnu bedre. I bestyrelsen er der aftalt at arbejde videre med følgende temaer:

  • faglig og social trivsel
  • rygte om at skolen lukker
  • udendørs faciliteter
  • fagligt niveau
  • kommunikation
  • udskoling

Vi har fået mange fine kommentarer om den udvikling, der er i gang. Generelt kan vi se, at de forældre, der har børn på skolen, er mere informeret om ændringer i skolens dagligdag og generelt er de også mere tilfredse med skolen, end dem der ikke har børn på skolen.

Det fortæller os selvfølgelig, at vi fortsat har en stor kommunikationsopgave ud til alle potentielle elever, så de er infomeret om skolens udvikling. Vi synes selv, at skolen er godt på vej, men der er selvfølgelig også områder, hvor vi har brug for at forbedre os.

Jeg vil gerne takke alle, der har svaret på undersøgelsen. Det giver os mange konkrete ting, vi kan tage fat på i den nære fremtid. Vi udloddede også en præmie blandt dem der svarede på undersøgelsen, og tilkendegav dette på Skole og Børnehusets Facebook side. Her foretog vi lodtrækning blandt deltagerne på det seneste bestyrelsesmøde. Vinderen blev Nana Søeborg Christensen, som vandt et børneårskort til Gribskov svømmehal i Helsinge. Tillykke med det.

Udendørsfaciliteter

Vi er helt enige i, at skolens udendørsfaciliteter trænger til en opgradering, og her er vi faktisk meget langt i processen med at løfte dette. Vi har haft besøg af flere firmaer, som er kommet med deres bud på, hvordan vi kan gøre vores uderum, mellem administrationsbygningen og FO, mere indbydende. Vi satser på at kunne indvie et flot nyt uderum inden foråret kommer, så det glæder vi os meget til at præsentere for alle. Bekymringen for om skolen lukker er selvfølgelig noget vi skal forholde os til, og her har vi haft en fin dialog med Børne og Familieudvalget, som har tilkendegivet, at det i høj grad ønsker at prioritere de små lokalsamfunds skoler, og der er ingen planer om, at skolen skal lukke.

Kommunen har lige gennemført en stor medarbejdertilfredshedsundersøgelse blandt alle ansatte, og i januar-februar gennemføres en forældretilfredshedsundersøgelse. Senere på foråret kommer også en elevtilfredshedsmåling.

Tilsammen giver det os en stor mængde data, som vi vil bruge fremadrettet til at gøre Ramløse Skole endnu mere attraktiv. Vi glæder os til arbejdet - det giver energi med konkrete handlinger i forhold til skolens udvikling.

 

s skoleundersogelse