Ramløse Guiden afholder generalforsamling tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.30 i Ramløse Sognelænge

rg 181 182 183

Der er en lang tradition for at Lokalrådet og Ramløse Guiden holder generalforsamling samme dag og samme sted, og i år er det altså onsdag den 5. marts fra kl. 19.00 i Sognelængen.

Det er også en tradition, at de to foreninger på skift er vært for en lille servering mellem de to generalforsamlinger. I år er det Ramløse Guidens tur.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Aflæggelse af formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg:

På valg er kasserer, 1 bestyrelsesmedlem, suppleant, revisor

7. Eventuelt

I Ramløse Guidens bestyrelse sidder der 4 valgte medlemmer samt 3 medlemmer udpeget af de tre største økonomiske bidragsydere - nemlig kirken, skolen og idrætsforeningen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

rg 184 185 186