Ramløse Lokalråd afholder generalforsamling tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00 i Ramløse Sognelænge

lokalrd 1

Ramløse Lokalråd er et fællesorgan for alle personer bosiddende i Ramløse Sogn. Som i de foregående år afholder Ramløse Lokalråd generalforsamling i Sognelængen i samarbejde med Ramløse Guiden.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Lokalrådets beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab

4. Forslag fra rådet eller borgerne.

5. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til rådet.

På valg er Betty Schachtschabel, Henrik Mortensen og Ingrid Dræby Pedersen som medlem. Villy Nielsen og Paul Plant er på valg som suppleanter. Alle ønsker genvalg, men der er mulighed for valg af yderligere 2 medlemmer.

6. Valg af revisor/revisorsuppleant

På valg er revisor-suppleant Knud Antonsen

7. Eventuelt

 

Lokalrådets nuværende fokuspunkter:

  • Kortlægning og vedligeholdelse af rekreative stier samt etablering af nye
  • Udvikling af turisme i lokalområdet
  • Udvikling af Ramløse Skole
  • Støtte op om det lokale foreningsliv og lokale initiativer med den hensigt at fremme sammenhænge 
  • Etablering af mindre boliger i Ramløse
  • Natur- og landskabspleje i Ramløse sogn, herunder særligt oprettelse og genoprettelse af udsigtslinjer i landskabet (udsigtskiler), bl.a. mod Arresø, Ellemosen og Tibirke Bakker.

Forslag fra borgerne skal være Lokalrådets formand, Ingrid Dræby Pedersen, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle borgere bosiddende i Ramløse Sogn, er meget velkommen.

Med venlig hilsen

Ingrid Dræby Pedersen,
formand for Ramløse Lokalråd
Kjellergårdsvej 4, Ramløse
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mobil: 28359346