Ramløse forsamlingshus afholder generalforsamling mandag d. 25/2-2019 kl. 19:30 i forsamlingshuset

Forsamlingshuset billede

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Dirigentens udpegning af protokolfører og evt. stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Orientering om bestyrelsens budget
 7. Fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår.
 8. Valg af

        - Kasserer

        - Sekretær

        - Bestyrelsesmedlemmer

        - Revisor

        - Suppleant

 9. Eventuelt, hvorunder intet kan vedtages

Det vil glæde os at se jer til denne aften, hvor vi serverer lidt til ganen..