Ramløse Borgerforening afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19:30 i RAMhuset.

Ramløse Borgerforening har tirsdag den 5. februar afholdt ordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen havde bestyrelsen fremsat et forslag til ændring af foreningens vedtægter - forslaget bestod af en ændring af foreningens navn, foreningens formålsparagraf samt en række mindre justeringer af de nuværende vedtægter.

Baggrunden for de foreslåede ændringer er udførligt beskrevet i en artikel i decemberudgaven af Ramløse Guiden.

Efter en længere debat på generalforsamlingen blev det af bestyrelsen fremsatte forslag sat til afstemning - dog opdelt i to separate afstemninger:

  1. Afstemning om ændring af navnet fra Ramløse Borgerforening til Ramløse Gadekærsforening.
  2. Afstemning om de øvrige foreslåede ændringer af vedtægterne - herunder ændringen af foreningens formålsparagraf.

Forslaget om ændring af navnet fra Ramløse Borgerforening til Ramløse Gadekærsforening blev forkastet af generalforsamlingen. Foreningens navn er således fortsat Ramløse Borgerforening.

Forslaget om de øvrige ændringer af vedtægterne - herunder ændringen af foreningens formålsparagraf - blev vedtaget af generalforsamlingen.

Da ændringer af vedtægterne skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdes der ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19:30. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i caféen i RAMhuset. På denne ekstraordinære generalforsamling vil ændringen af foreningens vedtægter være eneste punkt på dagsordenen.

De vedtægtsændringer, som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling fremgår af dokumentet, som kan downloades ved klik på nedenstående link.

Forslag til nye vedtægter for Ramløse Borgerforening.