December er godt i gang med alle de dejlige traditioner. På skolen er der forskellige traditioner.

Den 30. november var der juleklippe/klistre dag, hvor der også indgik æbleskiver og anden hygge. Den 6. december fik vi besøg af en teatergruppe, som opførte "Juleballaden" for både børnehave og skole. Det er skønt at vi fortsat får udbygget de fællesaktiviteter mellem skole og børnehave, der hvor det giver mening.

Inden vi går på juleferie er det 5.r, der den 20. december står for det fælles juleshow, som også er en tradition, som vi ser frem til.

Vi har som også omtalt andet steds i Guiden, haft et meget vellykket kunstprojekt for 4.r og 5.r, som arbejdede med mosaik med udgangspunkt i temaet: "Hvem er min Landsby?"

Det blev en vellykket proces, hvor eleverne arbejdede rigtig godt, og blev klogere på hvad de finder vigtigt i Ramløse. Værket kan nydes på græsarealet op mod Frederiksværkvej. Projektet var støttet af forskellige fonde, og vi var heldige at arbejde sammen med kunstner Tine Hecht.

Vi har også deltaget i "Bag for en sag", hvor der blev samlet penge ind til Børns vilkår og Børnetelefonen. Det er godt at vi får engageret eleverne i at hjælpe andre, så de tidligt bliver inspireret til at gøre en indsats for at hjælpe andre, som har det svært.

sk leder 1 min

Børnebyrådsmødet

Vores elevrådsrepræsentanter fra 5.r har netop deltaget i Børnebyrådsmødet, og Emma og Andreas fik et fint indblik i den demokratiske proces. Samtidig fik de trænet deres forhandlingsevner, og det lykkedes at skaffe 8.000 kr. til en ny vippe til skolens legeplads. Godt kæmpet!

Samtidig spiller det fint sammen med at vi var så heldige at gå ud af sidste skoleår med et overskud, som vi bl.a. vil bruge på at få gjort vores udearealer mere spændende. Derudover har vi også slået en lærerstilling op, som primært skal arbejde med skolens AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel) udfordringer. Det vil sige at vi sammen med en af skolens pædagoger, får mulighed for at hjælpe flere af de børn, som af den ene eller anden årsag ikke trives og udvikler sig på skolen. Det er rigtig dejligt og vi glæder os til at byde en ny medarbejder velkommen.

Vi har holdt informationsmøde for de kommende skoleelever. Det blev et godt besøgt møde, og vi håber at vi næste sommer vil se mange nye elever på skolen. Børnehaven hjalp til med at passe børnene, mens mor og far kunne komme til møde på skolen. Tak for hjælpen, og dejligt at få hilst på de kommende forældre.

Brobygningsarbejde

Vores erfaring fra sidste års brobygningsarbejde vil blive ført videre i dette år, da vi får meget positive tilbagemeldinger på dette fra de nystartede elever. Lige nu er der også igangsat en undersøgelse fra forvaltningen, som involverer forældre til alle børn fra 0-16 års alderen i Ramløse Skoledistrikt. Her undersøges årsagerne til hvorfor de forskellige familier til- og fravælger Ramløse Skole.

Vi håber at alle vil prioritere at få svaret på skemaet, da vi vil bruge svarene til at se på, hvad vi kan gøre for at få endnu flere til at vælge den stærke lokale skole.

Thomas Nørregaard