Onsdag den 12. december kl. 19.00 synger Nordsjællands Kammerkor Christmas Carols ved de 9 læsninger i Annisse Kirke.

De 9 læsninger er en af lejlighederne til at høre nogle af Bibelens centrale tekster om mennesket og Kristus.

Det lokale kor vil med koncerten takke for lån af Huset i Kirkestrædet, hvor vi har fået lov til at øve hver torsdag aften. Vi håber, at rigtig mange vil komme for at lytte og synge med. Præst Jeanne v. Benzon leder arrangementet. Koret er åbent for flere deltagere, så hvis du har lyst til at synge mere sammen med os, har du også mulighed for at høre, om det er noget for dig.

k ni laesninger min