Alle helgen er den dag, hvor vi i kirken mindes de døde. Det har i mange år været en stærk tradition med stort fremmøde i begge kirker, og I Ramløse bliver det helt, som vi plejer Søndag den 4. november kl. 17.00. med smuk musik, oplæsning af navnene på de døde i årets løb og med lys på gravene.

k lys

 

PS: Annisse kirke lukket - mindegudstjeneste den 6. januar

I Annisse er kirken desværre stadig lukket til Alle helgen. I stedet laver vi en lys- og mindegudstjeneste søndag den 6. januar - Hellig tre kongers søndag. Nærmere herom senere...