Så er vi kommet godt i gang igen efter en forrygende dejlig sommer og glæder os nu over at kunne byde velkommen til gamle som nye børn og deres familier.

Henover sommeren er der sket nogle forandringer i vores Børnehus, 2 huse er blevet til 3 og dermed er vi nu opdelt i vuggestue, børnehave og specialbørnehave.

Specialbørnehaven består fortsat af Sol- og Månestuen. De har nu til huse i blok 4 - den gamle indskolingsblok. På Solstuen er de voksne Lone, Maja, Pia, Eva og Karina, på Månestuen finder I Eva, Katja, Liselotte og Mimi.

Nye lokaler

Indflytningen i de nye lokaler har ikke været uden udfordringer, da byggeriets tidsplan ikke helt har holdt stik, det har bestemt ikke været i orden for hverken børn, personale eller forældre. Men der er lys forude, vi arbejder på at løse problemerne og undskylder de gener det må have haft for jer og jeres børn.

Selvom Sol- og Månestuen fysisk er flyttet til andre lokaler, er det vigtigt for os at sige, at vi stadig prioriterer et tæt samarbejde i det omfang det er muligt og kommer børnene til gode.

I Børnehaven har vi sagt farvel til vores ældste børnehavebørn som nu er begyndt i skolen, heldigvis er de fleste begyndt på Ramløse Skole, så vi stadig kan sige hej og følge lidt med i, hvordan det går.

Ny stue

Derudover er 2 stuer nu blevet til 3, så vi nu har en Bamsestue, med Henriette, Heri og Lotte plus 20 børn, en Guldsmedestue med Inger, Kate og Lisa og 21 børn samt en Alfestue med Kirsten, Susanne og Pia og 20 børn. Nogle børn er flyttet fra deres gamle stue og har været med til at danne den nye Alfestue, hvilket er gået rigtigt godt og alle trives.

Det er en fornøjelse for både børn og personale, at stuerne nu har fået en fornuftig størrelse, hvor der er tid og rum til at alle børn kan blive set.

Samarbejdet med skolen

Samarbejdet med skolen er i gang igen, i første omgang er det med læsegrupper, hvor 3. klasse læser højt for børnehavebørnene. Dette foregår i mindre grupper og vi skiftes til, at være i børnehaven og på skolen.

Flere tiltag omkring brobygning mellem skole og særligt de ældste børnehavebørn er på vej, så børnene lærer skolen rigtig godt at kende, inden de begynder.

bh 2

(Foto: Heri Poulsen) 

Vuggestuen

I vuggestuen er der ligeledes sket forandringer. For at tilgodese en ligelig fordeling af pædagoger og medhjælpere på stuerne, er Amela flyttet ind på Krudtuglestuen, mens Vivi er flyttet til Troldestuen, så nu består Troldestuen af Betina, Heidi, Karin og Vivi, mens Krudtuglestuen af Birgit, Amela, Annelise og Ulla samt Mette som vikarierer for Ulla, da Ulla i nær fremtid skal opereres i skulderen pga. en arbejdsskade. Der vil være ca. 13 børn på hver stue.

På ledelsesplan har Jette som leder ansvar for alle husene. Karina er koordinator i Specialbørnehaven, Ulla er koordinator i vuggestuen og Helene er Daglig Pædagogisk Leder i børnehave og vuggestue.