13 nye og trygge elever

Vi er kommet godt i gang med et nyt skoleår. Vi har i personalegruppen gennemført de første læringsdialoger i Gribskovs effektprogram, hvor vi fik en systematisk snak om alle elever. Det var meget givende, og genererede mange nye ideer til at skabe forbedret læring og trivsel for eleverne.

Vi har sagt velkommen til 13 nye elever i vores 0. klasse. Forældregruppen har fortalt at det har været en rigtig god oplevelse at starte på skolen, fordi der har været lavet et godt brobygningsarbejde i løbet af året. Personalet i børnehaven og indskolingen på skolen, har lavet mange aktiviteter i fællesskab, hvilket helt sikkert har været medvirkende til at trygheden ved skolen og personalet var skabt lang tid før skolestart. 

sk ledelse 1

Nye spændte elever og forældre

 

Vores 3. klasse har startet et læseforløb op, hvor de går på besøg i børnehaven og læser højt for de forskellige grupper. Det har været en meget positiv oplevelse for både skolebørn, som i den grad får øvet deres højtlæsningsfærdigheder, og også for børnene i børnehaven, som bliver trygge ved de ældre børn, og får hørt en god historie. Vi vil helt sikkert lave flere af disse brobygningsaktiviteter i løbet af året, så vi udvikler et trygt og godt miljø for alle børn på matriklen.

Alle skolens klasser var i uge 36 involveret i Naturens uge, som kulminerede om søndagen med Naturens dag på Ramløse Havn. Mange af de folk som var med på Naturens dag, bød sig i ugens løb til, i forhold til alle klasser på skolen. Således bød ugen på: Natur OL på havnen, Naturvandring på Kløverstierne, Træsnitning, Hvad kan man fange i gadekæret? Alt sammen gode og lærerige oplevelser for eleverne, med naturen som klasseværelse.

Kend din landsby!

I efteråret får 4.r og 5.r besøg af en kunstner, Tine Hecht, som sammen med eleverne skal skabe et blivende værk om Ramløse som lokalsamfund. Projektet vil give eleverne et større kendskab til deres lokalsamfund, gennem historiefortælling fra flere af byens vigtige institutioner: Kirken, Hallen, Skolen, Møllen RAMhuset, Havnen, Pilgrimsruter og Kløversti, Ramløse Blomsterby, etc.

Selve værket vil blive en række mosaikfliser på græsarealet ved den lille høj. Bliver spændende både at inddrage lokalsamfundet i undervisningen og samarbejde med en kunstner og et blivende værk.

Bestyrelsens arbejde:

Vi har sagt velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem, Tino, som er far til Nicholas i 0.r. Tino træder ind som suppleant. Det er rigtig dejligt, da alle skolens klasser dermed er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen har nu lagt sidste hånd på en række nye principper for skolens virke.

Det har været en god proces, hvor der har været en spændende diskussion om hvilken skole vi sammen skal bygge op. I den kommende tid vil fokus rettes mod, hvordan vi sikrer at det ikke blot bliver et stykke papir med fine principper, men at vi sammen sikrer at det også afspejler skolens dagligdag.

Thomas Nørregaard