En aften om gudstjenestens form og indhold tirsdag den 11. september kl. 19.30 i Huset i Kirkestræde.

Hvorfor skal vi synge alle de gamle sange? Hvorfor skal det hele være med orgel? Hvorfor er der ikke meget mere moderne musik? Hvorfor er der alle de bønner, og er de for gammeldags? Hvorfor er der ikke mere tid til stilhed og meditation? Hvorfor taler præsten så længe? Hvorfor er der ikke mere fællesskab? Hvorfor inddrages menigheden ikke noget mere? Hvorfor skal der være alle de korsvar, og hvorfor skal man stå op hvert andet øjeblik?

Man kan stille mange gode spørgsmål til gudstjenestens form, og det gør vi så! Den 11. september vil vi set helt bort fra, hvad reglerne siger, og så prøve at finde elementer til nye gudstjenesteformer. Menighedsrådene har nedsat et udvalg, der arbejder med det samme tema, og udvalget vil meget gerne inspireres!

Indholdet

Jeg havde tænkt mig, at vi ikke bare så på formen, men også på indholdet af den kristne forkyndelse. Man kan spørge, om vi ikke i dag er alt for prægede af problemstillinger, der var relevante på Luthers tid, men som i dag er mere uvedkommende. Luther opererer f.eks. med en streng og straffende Gud. Frygten for Gud er et vigtigt tema, og menneskets syndsbevidsthed og behov for nåde er afgørende drivkræfter.

Skal man i virkeligheden bag om Luther og finde nye inspirationer i Det ny Testamente? Vi tager diskussionerne med vanligt engagement!

Alle er velkomne, og hvis vi synes, at der er behov for det, kan vi mødes flere gange.

Sognepræst Michael Porsager

 

k studiekreds min