På skolen er vi i fuld gang med planlægningen af det kommende skoleår. Vi har nu gjort os nogle erfaringer med de aldersblandede grupper i indskolingen. 

ramlose festival 2018

Det vi får af tilbagemeldinger fra både personalet og forældre er, at det fungerer godt i de nuværende grupper, og der er god faglig og social udvikling. Målet er dog fortsat at kunne tilbyde én klasse på hver årgang.

Vi vil i kommende skoleår prøve en model, hvor alle de nye 0. klasser starter sammen i en klasse, hvor vores børnehaveklasseleder vil være den gennemgående voksne. Det er glædeligt at vi i august kan byde 13-14 nye elever velkommen. Det er selvfølgelig ikke en stor klasse, men en langt større andel af skolestarterne i børnehaven starter på Ramløse Skole efter ferien end der har gjort i de foregående år.

Vi vil også lave en 1. klasse og en 2. klasse, som vi dog vil samlæse i en del timer. Fra 3.-6. klasse vil vi også have en klasse på hver årgang. Her vil der også i år blive samlæst timer i idræt.
I bestyrelsen har vi fortsat fokus på at få skrevet nye principper for Ramløse Skole. Det er et tidskrævende arbejde, da vi gør os mange overvejelser over form og indhold. Det er spændende snakke om skoleudvikling, som også vil række ind i kommende skoleår.

Den fungerende bestyrelse har alle valgt at fortsætte arbejdet i den kommende periode, og der er også kommet en enkelt ny repræsentant. Det er glædeligt at så mange ønsker at tage del i skolens udvikling. Der er mange større skoler, som har meget sværere ved at få forældrene til at tage ansvar for skolebestyrelsesarbejdet. Det er glædeligt og godt for skolens fremtid.

Børne- og familieudvalg på besøg

Vi har i april haft besøg af det nye børne- og familieudvalg til et bestyrelsesmøde. Det er dejligt at udvalget tager sig tid til at komme i dialog med de lokale bestyrelser.

Vi havde et godt besøg, hvor mange vigtige emner var til debat. Et af de store var selvfølgelig skolens økonomi, som er stram. Vi talte fra bestyrelsens side om vores ønske om en ændret tildelingsmodel, hvor skolen får midler tildelt pr. klasse og ikke som nu, hvor der er pr. elev.

Det ville give os nogle muligheder for at vokse i projektperioden. Det kunne udvalget egentlig godt forstå, men som alle jo kan læse i aviser og den politiske debat, så er der ikke ekstra penge til uddeling, men vi fornemmede en vis positiv stemning på at kigge på tildelingsmodellen i kommende budgetperiode.