Borgerforeningens store renovering af byens gadekær er nu endeligt afsluttet. Det markerer vi med en officiel indvielse af "det nye gadekær" søndag den 3. juni kl. 14:00.

For mere end tre år siden blev de første skridt taget til den store renovering af byens gadekær. Gadekæret havde igennem alt for lang tid udviklet sig til en livløs sump, og noget måtte gøres. 

Ramløse Borgerforening udarbejdede i samarbejde med HedeDanmark en plan for renovering af gadekæret med henblik på at genoprette gadekæret som en naturlig oase i byen, med mindre beton og mere natur.

Omkring 1. marts 2015 blev gadekæret tømt for vand, og de store maskiner blev kørt i stilling på området. Øen i midten blev gravet væk og et stort lag slam blev gravet op af det tørlagte gadekærs bund. Derudover blev en stor del af betonvæggene og pælevæggene og erstattet af skrå brinker, som kunne danne grobund for naturlig bevoksning.

 

Gadekaer 01

 

Gadekaer 02

 

Senere på året blev der etableret en træbrygge, og arbejdskraften til opførelsen af denne blev gavmildt sponsoreret af Tømrermester Peter Nielsen & Søn.

Derefter gik der nogle år hvor fokus primært var på at få genoprettet et naturligt vandmiljø med en naturlig balance i dyre- og planteliv. Den slags tager sin tid, og det vakte derfor til tider stor frustration, når gadekæret mest af alt lignede en tyk grøn suppe på grund af de mange trådalger.

Langsomt fandt naturen dog sin balance, og vi er nu nået et niveau, hvor der er nogenlunde styr på alger og anden bevoksning. 

I efteråret 2017 kunne vi så med støtte fra Friluftsrådet opføre madpakkehytten, og for ganske nylig blev denne gjort helt færdig med indvendige borde og bænke. Således er hele gadekærsområdet nu klar til at blive taget i brug af alle, som lægger vejen forbi.

Dét synes vi at vi skal fejre. Derfor inviterer Ramløse Borgerforening til officiel indvielse af "det nye gadekær" søndag den 3. juni kl. 14:00. Vi byder på en lille forfriskning og håber at mange vil lægge vejen forbi og tage et nærmere kig på byens nye oase.

Ramløse Borgerforening

 

Gadekaer 03

 

FR logo byline RGB A4