t sankt hans 2

I løbet af vinteren har Borgerforeningens bestyrelse kombineret vinterhi, generalforsamling og årsplanlægning til en hidtil uset cocktail. Som andre sommerdyr rykkede vi tæt sammen for at dele varmen - og så kalder vi det "vinterhi" i stedet for "julefrkost".

Årets generalforsamling fandt sted i Sognelængen på en mørk (men dog ikke stormfuld) tirsdag aften. Vi havde et pænt fremmøde, og fik blandt andet suppleret bestyrelsen med Tømrermester Peter Nielsen (det er vi glade for - der er masser af arbejde i ham!)

Udover den vedtægtsmæssige dagsorden, diskuteredes flere vigtige emner. Et af de helt centrale emner var, om Borgerforeningen er synlig nok i byen og om alle i byen mon har kendskab til, hvad Borgerforeningen er for en størrelse og hvad vi egentlig kan byde på.

Find nogle medlemmer!

Vi får løbende mange rosende ord, men alligevel har vi igennem de sidste mange år konstateret, at vores medlemstal falder støt og roligt. Antallet af medlemmer har en direkte sammenhæng til Borgerforeningens aktivitetsniveau, da vi kun har én indtægtskilde - medlemmernes kontingent. Med den nuværende udvikling har vi kun får år tilbage før byen ikke længere kan tænde juletræ, før vi må stoppe vedligeholdelsen af området ved gadekæret, og før større initiativer som Midsommerfesten vil lide en sikker død.

Nok med det sortsyn! Vi har en stærk tro på at rigtig mange ønsker at disse traditioner fortsætter, og at I også vil leje billige telte og borde/stole når I skal holde fest. Derfor har vi en lige så stærk tro på, at rigtig mange af byens borgere ønsker at være medlem i Borgerforeningen. Det koster kun 100 kr. pr. år for en hel husstand, og man kan indbetale via netbank til vores konto i Handelsbanken - Reg.nr. 6301, kontornr. 1547194. Opgiv meget gerne både navn, adresse og email i forbindelse med indbetalingen.

Midsommerfest 2018?

Midsommerfesten har som sådan fundet sin form, og vi havde jo en fantastisk aften i 2017, hvor alt spillede perfekt. For allerførste gang fik vi faktisk et overskud (det var ikke så stort - men det var der!). Den store årsag var en fantastisk støtte fra vores sponsorer og Gribskov Kommune. Det betød faktisk så meget for økonomien, at vi er lidt nervøse for, om vi kan forvente den samme opbakning igen i år. For vi må også være ærlige - uden støtte fra sponsorer og kommune var det ikke gået.

Derfor tager vi et Herresving, og skalerer i år Midsommerfesten ned til en hyggelig, traditionel Sankt Hans aften på havnen, med bål, fadøl og Midsommervise. I år falder Sankt Hans aften jo på en lørdag, og så tror vi, at rigtig mange ønsker at spise sammen med venner og familier derhjemme. Skulle man i stedet have lyst til at medbringe et tæppe og en madkurv på havnen, er dette selvfølgelig også en mulighed.

Læs mere på ramloseguiden.dk når tiden nærmer sig.

Borgerforeningens aktivitetskalender 2018

 8. april  kl. 10:00  Arbejdsdag ved Gadekæret 
 3. juni  kl. 14:00  Officiel indvidelse af det nye gadekær
 5. juni    Telt til 5. juni marked
 23. juni    Sankt Hans Aften på Havnen
 Oktober    Arbejdsdag ved Gadekæret
 2. december  kl. 16:00  Byens juletræ tændes
 30. december    Juletræet afmonteres og fjernes