Der er valgt ny bestyrelse i forsamlingshuset, og der er mange udfordringer at tage fat på.

Ramløse Forsamlingshus afholdt generalforsamling den 26. februar. Bestyrelsen var udfordret i år, da en stor del af bestyrelsen ønskede at stoppe og trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Så det var med stor vemod at der blev taget afsked med Keld Hansen, Ivan Jørgensen og Jens Sørensen.

Keld Hansen (kasserer):

Keld har igennem mange år været en stor arbejdskraft i forsamlingshuset og med en fantastisk indsats som økonomisk ansvarlig. Keld har med bestemt og fast hånd været det man nærmest ville kalde "daglig leder" og haft sin daglige gang i huset, med mange praktiske og ensformige opgaver.

Ivan Jørgensen (bestyrelsesmedlem):

Ivan synes også at tiden var inde. Ivan har igennem de sidste 40 år været en stor del af Ramløse forsamlingshus og har været med til mange forbedringer og vedligeholdelse af huset. Ivan og hans kone var før i tiden igangsættere for country arrangementer i huset som var en stor succes og var med til at give et økonomisk overskud. Faktisk er nogle af de midler, stadig i "kassen" og er øremærket til forbedringer.

Jens Sørensen (bestyrelsesmedlem):

Jens har også været et stort aktiv i huset igennem flere år, og har været en stor hjælper med bordopstilling samt klargøring til bankospil.

Vi tager afsked med alle tre og takker mange gange for deres indsats og bidrag til Ramløse forsamlingshus.

forsaml 2

 

Hvad så nu?

Efter generalforsamlingen er der nu en bestyrelse på 9 medlemmer og 1 suppleant og er konstitueret således:

Formand: Filip Tin Kirchmann

Næstformand: Mia Mortensen

Kasserer: Casper Bergenstoff

Sekretær: Randi Lindved

Bestyrelsesmedlem: Brian Andersen

Bestyrelsesmedlem: Henriette Larsen

Bestyrelsesmedlem: Claus Rasmussen

Bestyrelsesmedlem: Mia Frigast

Bestyrelsesmedlem: Henriette Brügmann

Suppleant: Thomas Pedersen

 

forsaml 1

 

Vi er i skrivende stund ved at finde ud af hvad der skal ske i fremtiden i Ramløse forsamlingshus. Vi ved alle at der skal tænkes nye tanker og der skal komme nye ideer og vi syntes at der skal ske noget. Vi ved også at Ramløse forsamlingshus har været og er en del af samfundet i Ramløse og vi ønsker at det kommer til at blive en endnu større del af Ramløse. Derfor er vores brugere af forsamlingshuset, navnlig borgere i Ramløse, vigtige for forsamlingshusets fremtid.

Inspirationsaften

Derfor vil vi gerne invitere alle interesserede til en hyggelig aften i forsamlingshuset, hvor alle kan komme med ideer og forslag til en bedre fremtid for Ramløse forsamlingshus. Vi inviterer til en inspirationsaften i forsamlingshuset, hvor ideer, tanker, muligheder løsninger kan komme fra jer til os. Samtidig vil vi så også fortælle hvad vi gør af tanker omkring fremtiden.

Det som der er fællesnævneren for mødet, er fremtiden og ikke hvad der er sket tidligere.

Inspirationsaftenen vil være torsdag d. 12. April kl. 19:30, i forsamlingshuset. Vi vil selvfølgelig byde på en forfriskning. Vi håber at I har lyst til at hjælpe os med at gøre Ramløse forsamlingshus, til et attraktivt og charmerende forsamlingshus, der huser store og små arrangementer, samt andre spændende tilbud til byens borgere.

 

forsaml 3