t nadver

Torsdag i påsken kaldes skærtorsdag, og det er den dag, man mindes, at Jesus samlede sine disciple omkring sig for sidste gang, tog afsked med dem og indstiftede nadveren.

Ordet "skær" betyder "ren" på gammelt dansk, og det henviser til, at Jesus under måltidet vasker sine disciples fødder som en symbolsk anvisning af, hvordan de bør tjene hinanden. Man kan sige, at det at tjene hinanden - næstekærligheden - er kristendommens ene vigtige ståsted.

Det andet vigtige ståsted i kristendommen er tilgivelsens historie - at du er elsket af Gud, også selv om du ikke altid elsker din næste, som du bør. Næstekærlighedsbudet og tilgivelsesfortællingen er simpelthen grundpillerne i kristendommen, og begge dele er stærkt til stede i Jesu sidste måltid med disciplene.

Gudstjeneste og spisning

Vi fejrer skærtorsdag her i sognene med gudstjenester den 29. marts - kl. 10.30 i Annisse og kl. 17.00 i Ramløse kirke. I dagens anledning er der spisning efter gudstjenesten kl. 17.00. Vi samles i Sognelængen, hvor Arne Pedersen ("AP") har forberedt et påskemåltid. Når "AP" står for maden, plejer det at være godt...

Pris og tilmelding

Det koster 100 kr at deltage i måltidet, men så får man også både lækkerier og vin. Man tilmelder sig ved at ringe til kirkekontoret senest mandag den 26. marts (48 71 35 24).